Kyrkan kan visa vägen - om vilja finns

Svenska kyrkans skogsbruk kan inspirera andra aktörer till ett mer hållbart sätt att förvalta naturresurserna, menar biskop Martin Modéus. På bilden gallras skog på Skara stifts marker. Foto: Patrick Sörquist

Sverige har inte en chans att uppnå FN:s klimatmål, trots stolta deklarationer och en självbild av att vi är bäst i klassen.

Vad är då Svenska kyrkans roll i klimatarbetet? Kyrkans Tidning har ställt två frågor till några miljöengagerade inom kyrkan:

1. Vad är det viktigaste som Svenska kyrkan gör i dag för hållbarheten?

2. Vad är det viktigaste som Svenska kyrkan borde göra, som den i dag inte gör?

eller

Provläs kyrkanstidning.se GRATIS!

Börja läsa nu!

 

I erbjudandet ingår:

  • Inlogg till kyrkanstidning.se
  • Kyrkans Tidnings pappersupplaga som e-tidning
  • Stort arkiv med tusentals artiklar
  • E-tidningsarkivet med alla tidningar sedan 2009
  • Idé och inspiration

(Gäller t o m 1 maj 2020)