Uppmaning till kyrkoherden: Sluta med politiska predikningar

 Iva-Katharina Kummer är kyrkoherde i Vellinge-Månstorps församling. Foto: Johan Sävman

I Vellinge-Månstorps församling blev det en fråga i kyrkorådet att begränsa vad som får sägas i predikan. Kyrkoherde Iva-Katharina Kummer låter sig inte påverkas.

På kyrkorådets senaste sammanträde i Vellinge-Månstorps församling, Lunds stift, riktade Sverigedemokraterna, som har två mandat, kritik mot en predikan som församlingens kyrkoherde höll i början av året. Kyrkoherden har även fått kritiken i skrift undertecknat med en ledamots namn å partiets vägnar.

I skrivelsen står det att Sverigedemokraterna blivit kontaktade av en person som varit på en gudstjänst där innehållet i predikan “till större del handlat om politik.” 

– För mig var det en ganska vanlig predikan. Jag försöker alltid sätta in bibeltexterna i vår kontext med exempel som man förstår och kan relatera till. Men jag utgår från bibeltexten, jag väljer ju inte lösryckt någonting som har hänt bara för att kunna lyfta det i predikan, säger kyrkoherde Iva-Katharina Kummer. 

"Osmakligt att bli definierad som rasist"

Sverigedemokraterna menar att det stod uppenbart att det var deras parti som åsyftades när det, enligt skrivelsen, lyftes i predikan att statsministern svikit sitt löfte till förintelseöverlevaren Hédi Fried och tagit in rasismen i riksdagen. (Se fotnot). 

 Iva-Katharina Kummer

“Att komma till kyrkan och bli definierad som rasist är direkt osmakligt och lågt samt emot allt vad Svenska kyrkans budskap ska handla om”, står det i skrivelsen.  

Iva-Katharina Kummer säger att predikan inte varit partipolitisk och att hon aldrig nämnt ett specifikt parti i någon predikan:

– Men vi lever i ett sammanhang och så fort vi säger något om det så kan det uppfattas som politiskt.

Vill att politiska åsikter i predikan upphör

Sverigedemokraterna avslutar sin skrivelse: "Vi förutsätter att politiska predikningar där predikantens personliga politiska åsikter först fram upphör då det inte hör hemma i en predikan om kristendom". 

Det här reagerar Iva-Katharina Kummer starkt på. 

– Jag har varit präst i 24 år och aldrig varit med om något liknande, säger hon. 

– Det blir väldigt märkligt när man som representant för ett parti vill diskutera en predikan som man inte har hört och där man har krav på framtida predikningar. Som kyrkorådsledamot är man också representant för arbetsgivaren. Det här hör inte hemma på ett kyrkorådssammanträde och det blev väldigt olustigt.  

Har gärna diskussioner om predikan

Kyrkoherden säger att hon gärna diskuterar innehållet i predikan efter gudstjänsten, men personen som kontaktat Sverigedemokraterna, har inte varit i kontakt med Iva-Katharina Kummer.  

– Jag tycker att den personen som har upplevt det skulle ha pratat med mig, antingen efter gudstjänsten eller vid ett senare tillfälle. Hade vi pratat efter gudstjänsten, hade jag kunnat visa att jag inte har sagt det som är en tolkning av den personen. 

Inte en fråga för kyrkorådet

I protokollet skriver kyrkorådet att predikans innehåll inte är ett ämne för kyrkorådet och att kyrkorådet varken kan eller får begränsa prästens yttrandefrihet. 

Mattias Thalén, rättschef på kyrkokansliet, konstaterar också att kyrkoordningen inte innehåller några bestämmelser som ger kyrkorådet befogenheter att påverka vad en präst säger i predikan. Om någon upplever att en präst har brutit mot sina vigningslöften prövas det av stiftets biskop och domkapitel.

Kyrkans Tidning har sökt kyrkorådsledamoten, som har valt att inte återkomma.

Fotnot: När moderatledaren Ulf Kristersson 2018 mötte förintelseöverlevaren Hédi Fried uppges han ha lovat henne att aldrig samarbeta med Sverigedemokraterna. Kristersson själv har sagt att löftet till henne gällde en alliansregering (M, Kd, L och C) och att han inte lovade att ”aldrig samtala med, eller ha något slags samröre med SD”. 

Sverigedemokraterna

"Det blir väldigt märkligt när man som representant för ett parti vill diskutera en predikan som man inte har hört och där man har krav på framtida predikningar", säger kyrkoherde Iva-Katharina Kummer. Foto: Wikimedia commons, Frida Lenholm

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Glenn
Kyrkoherden missbrukar sin makt genom att tala för sin politiska ideologi oemotsagd. Självklart är inte vänstern den objektiva sanningen utan det finns andra uppfattningar, som nu inte får bli hörda eftersom publiken ju inte får göra interpellationer i kyrkan. Ironiskt nog har Svenska Kyrkan övergått till att bli en ondskefull kraft i samhället, de flesta med kristna värderingar har lämnat kyrkan och de som är kvar vågar inte opponera sig eller är vänster själva.