Yttrandefrihet

Här hittar du de artiklar som skrivits som berör ämnet yttrandefrihet.

I Sverige har vi yttrandefrihet. Det innebär att var och en har rätt att i tal, skrift eller bild meddela upplysningar och uttrycka tankar, åsikter och känslor.  Yttrandefrihet är en av de grundläggande mänskliga rättigheterna men är i flera delar av världen begränsad.

Rätten till yttrandefrihet förtydligas i den svenska grundlagen. Syftet med den är att säkra ett fritt meningsutbyte och en fri och allsidig upplysning. Grundlagen inkluderar bland annat media och det konstnärliga skapandet. 

För en medborgare i Sverige finns det ett par viktiga begränsningar i yttrandefriheten att förhålla sig till; brottsbalkens regler om förtal och förolämpning, hets mot folkgrupp och uppvigling.

Yttrandefrihet