Kyrkostyrelsen föreslår spärr på tre procent

Med en procentspärr på tre procent skulle flera nomineringsgrupper försvinna från kyrkomötet, me de kvarvarande grupperna hade haft tillräckligt mandat för att bli representerade i alla utskott. Foto: Mikael M Johansson

Det blev omröstning i kyrkostyrelsen i frågan om procentspärr till kyrkomötet. Arbetsutskottets förslag bifölls och en spärr på tre procent kommer nu att föreslås. 

Kyrkostyrelsen beslutade på sitt sammanträde den 15 – 16 maj att föreslår en spärr på tre procent till kyrkomötet.

Beslutet avgjordes med en omröstning, där nio personer biföll förslaget och sex personer ville att det skulle avslås.

Reservation från fyra nomineringsgrupper

Marjut Ervasti, Vänstern i Svenska kyrkan, la på sammanträdet fram ett yrkande om en procentspärr på två procent. Tillsammans med Amanda Carlshamre, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (Posk), Nils Gårder (Posk), Marie Rydén Davoust (Posk) och Berth Löndahl, Frimodig kyrka, reserverade hon sig mot beslutet med motiveringen:

“Beslutet borde enligt vår mening i stället varit en procentspärr om två procent. En procentspärr bör hållas på en låg nivå så att så många väljare som möjligt ska kunna vara företrädda i kyrkomötet."

Sverigedemokraterna förespråkar lägre spärr

Även Anna Sundberg (Sverigedemokraterna) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande om en procentspärr på 0,4 procent.

“Vi (Sverigedemokraterna, reds anm) vill se en så låg procentuell spärr som möjligt. Detta motiverar vi med att ju högre spärren är desto fler väljare blir orepresenterade,” skriver hon i sin reservation och fortsätter:

“Demokratin förminskas genom en högre spärrgräns. Ju lägre spärrgräns desto mindre anledning finns för väljare att tala i termer av ”bortkastad röst”. Den demokratiska rörligheten som finns i kyrkomötet ska därför tas till vara, inte reduceras,”

Vill att man ska kunna ta plats i alla utskott

I början på året skickade kyrkostyrelsen ut ett förslag om procentspärr till kyrkomötet på remiss, en fråga som har utretts på uppdrag av kyrkomötet. Remissvaren var jämt fördelade vad gällde knäckfrågan om spärren ska ligga på två eller tre procent.

Ett argument mot att ge plats till nomineringsgrupper med få mandat är att de inte har tillräckligt många ledamöter för att kunna ta plats i alla kyrkomötets utskott. En procentspärr på två procent skulle inte räcka för representation i alla de åtta utskotten, men det skulle en spärr på tre procent göra.

Flera av nomineringsgrupperna skulle ligga i riskzonen för att falla ur kyrkomötet om en treprocentsspärr skulle införas.

Fyra av dagens nomineringsgrupper fick under tre procents väljarstöd vid förra kyrkovalet: Kristdemokrater i Svenska kyrkan, Fria liberaler i Svenska kyrkan, Alternativ för Sverige och Himmel och jord. Frimodig kyrka och Miljöpartister i Svenska kyrkan De gröna fick strax över tre procent.

Det kommer vara upp till kyrkomötet 2024 att fatta ett slutgiltigt beslut om procentspärr. 

Prenumerera på Nyhetsbrev

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.