Lars Gårdfeldt: Jag slutar viga heterosexuella

Prästen Lars Gårdfeldt. Foto: Malin Lingnert

Prästen Lars Gårdfeldt i Carl Johans församling i Göteborg har bestämt sig för att i protest sluta viga heterosexuella par.

Uppdaterad

Anledningen bakom Lars Gårdfeldts ställningstagande är den debatt som pågår om samkönade äktenskap. Sedan 2009 får homosexuella gifta sig i kyrkan, men varje enskild präst har rätt att avstå från att viga.

En majoritet i kyrkomötet vill att nya präster ska behöva säga ja till att viga samkönade par, men ärkebiskop Antje Jackelén menar att ett sådant villkor inte är möjligt eftersom det strider mot Svenska kyrkans ordning.

– Jag har bestämt mig för att sluta viga heterosexuella par, säger Lars Gårdfeldt till Sveriges Radio.   

– Biskoparna framställer det som att det handlar om att kunna avvisa berättigade situationer, medan det i själva verket handlar om att man avvisar en hel kategori av människor. Jag kan inte förstå varför det är så viktigt för biskoparna att få prästviga nya, unga präster som på förhand säger att jag kommer att arbetsvägra.

Susanne Rappmann, biskop i Göteborgs stift, säger att biskoparna inte ägnar sig åt att registrera åsikter:

–  Vi vill ha omdömesgilla präster och då är en av de frågor vi försäkrar oss om att man bemöter människor med olika sexuell läggning på ett respektfullt sätt. Men vi vill inte som biskopar vara fångade i att ha en checklista, utan vi vill värna vår självständighet.

Till Kyrkans Tidning säger Lars Gårdfeldt:

– Det är med stor smärta som jag känner att jag har blivit driven till denna brant som jag nu står vid. Det känns som att jag blivit puttad fram till det här stupet där jag är tvingad att fatta det här beslutet.

Han säger att det framför allt är hur ärkebiskop Antje Jackelén i media uttryckt sig om frågan som fått honom att fatta sitt beslut och lyfter särskilt hennes medverkan i Studio ett i Sveriges radio.

– Ärkebiskopen pratade kring samkönade vigslar som om det vore ett logistiskt problem, ett schemaläggningsproblem om vem som ska tjänstgöra vid vilken vigsel. Om att det är vigselrätt och inte vigselplikt, och om att alla homopar som vill kommer bli vigda.

– Hon pratade som om det inte fanns problem utav att människor förnedras inom kyrkan.

Lars Gårdfeldt berättar om två kvinnor som han vigt efter att deras familjepräst inte velat göra det och om två män där den ena fick ett cancerbesked. De ville gifta sig men sjukdomen blev snabbt värre och det blev bråttom.

–  ­I den situationen skulle det självklara vara att vända sig till sjukhuskyrkan. Men i det utsatta läget orkade de inte ta risken, för tänk om prästen skulle se dem som syndare, som en defekt i skapelsen. Så i stället för att ringa sjukhuskyrkan ringde de mig.

–  Våra medlemmar i Svenska kyrkan ska vara trygga med att prästen på plats inte tar avstånd från mig och min skapelse. Guds välsignelse är en stor sak och den gäller även homosexuella.

Vad hoppas du uppnå med ditt ställningstagande?

– Ärkebiskopen och biskoparna har nu en retorik i mötet med media och allmänheten där de pratar som om det vore prästens rätt att säga nej till en vigsel som är bekymmersam som är ifrågasatt, säger Lars Gårdfelt.

Han påpekar att det är riktigt att präster ska kunna avstå från att viga om de exempelvis misstänker att det saknas samtycke eller om ena parten inte är vid sina sinnes fulla bruk.

– Vad jag vill visa är att det här inte handlar om individuella och på riktigt problematiska fall. Utan det som är ifrågasatt är om man ska kunna neka en hel kategori av människor, alltså homosexuella.

I beslutet 2009 och senare har man framhållit att det inom kyrkan finns en dubbel äktenskapssyn, vilket gör att man också ställer sig bakom att äktenskapet är för man och kvinna. Hur ser du på det?

–  Jag ser på det som att det under en period fanns en acceptans för män som underkände kvinnor som präster, men där man tillslut beslutade att inte prästviga några nya unga män som föraktar kvinnliga kollegor.

–  Jag se det som att de som redan är inne systemet får vara kvar, men att vi inte ska prästviga några nya som inte viger homosexuella. Det är en uppfattning som vi inte ska låta fortsätta och det grundar jag på att jag möter så många par som upplevt att prästen tar avstånd från dem.

Fakta: Samkönade äktenskap

Kyrkomötesbeslutet Sedan 2009 får homosexuella får gifta sig i kyrkan. Ansvaret vilar på församlingen och kyrkoherden, enskilda präster har rätt att avstå. 

Läronämnden 2016 yttrade sig läronämnden (där bland annat stiftens biskopar sitter) i frågan om att genom ett nytt vigningsvillor se till att alla nya präster viger homosexuella. Nämnden menade att det skulle strida mot Svenska kyrkans ordning.

Kvalificerad majoritet Om kyrkomötet bifaller ett förslag som läronämnden anser strider mot Svenska kyrkans ordning ska det tas upp på nytt året efter ett kyrkoval. För att det ska gå igenom måste minst tre fjärdedelar av kyrkomötet åter rösta för förslaget

Taggar:

Kyrkovalet

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Malin
Det här är ett starkt och viktigt ställningstagande. Kreativt till och med! Så bra! Det här gjorde min dag! Sorgligt att det ska behövas dock.
Johan
„Die Ehe ist ein weltlich Ding.“ Martin Luther. Jag hoppas att kyrkan äntligen lämnar sin vigselrätt tillbaka. Att viga är inget uppdrag kyrkan ska genomföras. Det tillhör till statens uppgift. Kyrkan ska koncentrera sig på trossamfundets uppgifter och lämna de statliga uppdrag till staten.
Bengt-Åke Johansson
Ibland skymtar det fram hur långt kyrkan kommit från sin kallelse. Att följa sin övertygelse reduceras här till en "arbetsvägran" Guds välsignelse får man förtjäna sig av och är inte kopplad till om man är HBTQ eller inte. Ett kyrkligt bröllop är en annan fråga. Johan har helt rätt nedan i sin kommentar, lämna vigselrätten till staten
Gunilla
Jag tycker det är problematiskt med dessa rop på mer auktoritär styrning av våra arbeten, både i kyrkan och tex i sjukvården. Att säga "du ska bara göra ditt jobb, det här ingår i jobbet" och strunta i sitt samvete, har ju prövats förut i historien... Att sedan jag själv önskar att allas samveten sa ja även till samkönade vigslar är en annan sak, och jag råder inte över andras samveten! Det finns också präster som inte viger frånskilda, ska det bli ett krav också? Jag kan önska att alla gjorde det, men slår mer vakt om min och andra prästers frihet att bedöma efter eget huvud och samvete.. Skulle jag följa Gårdfelts linje i detta skulle jag då säga att jag viger inte dem som inte varit gifta förut! Blir det inte ganska fånigt? Jag hoppas Ärkebiskopen står fast i att det inte kan nli ett krav!
Lars-Åke Nilsson
Allt för att ändra bibeln till att tycka som människor och behaga människor,en tanke en mördare älskar att mörda om den skaran blir stor ska kyrkan acceptera detta också och ta bort ett utav tio guds budord och tvinga alla präster att utesluta det budordet så är svenska kyrkan behaga folket inte Gud.