Fler vill se nytt vigningskrav för präster

"Skrattretande att vi 2021 kan välja bort att viga samkönade par”, säger Anna Ekström (Fisk). Amanda Carlshamre (Posk) försvarar väjningsrätten: ”Det måste finnas utrymme för olika uppfattningar". Foto: Anna Hållams, Johannes Frandsen

Anna Ekström (Fisk) tänker fortsätta driva på för att nya präster måste säga ja till att viga samkönade par. Tillsammans med BA, som bytt åsikt, har hon nu nära hälften av kyrkomötet bakom sig. Övriga nomineringsgrupper vill bevara väjningsrätten.

Sedan kyrkomötet 2009 beslutade att Svenska kyrkan ska viga samkönade par har ”samvetsklausulen” som ger enskilda präster rätt att avstå varit omdiskuterad. År 2017 la Anna Ekström (Fria liberaler i Svenska kyrkan, Fisk) fram en motion till kyrkomötet med förslaget att alla nya präster skulle behöva säga ja till att viga homosexuella par.

Motionen stöddes av ledamöter från Socialdemokraterna, Öppen kyrka – en kyrka för alla, Miljöpartister i Svenska kyrkan och Vänstern i Svenska kyrkan, men fick underkänt av läronämnden och biskoparna. Den gick inte igenom.

Anna Ekström arbetar i dag som kaplan i Norra Solberga-Flisby församling och har inte suttit i kyrkomötet mandatperioden 2018-2021. Men inför valet i höst är hon Fria liberaler i Svenska kyrkans förstanamn på listan till kyrkomötet för Linköpings stift. Hon tänker driva frågan vidare.

– Jag står fast och kommer driva det aktivt, säger hon till Kyrkans Tidning.

Anna Ekström poängterar att det handlar om ett nytt vigningskrav för prästkandidater, vilket inte skulle betyda att alla präster behöver säga ja till att viga alla par.

– Det kan hända att man inte klickar rent personligt med vissa eller anser att det är en olämplig vigsel. Men könet ska inte vara en faktor, det ställer jag inte upp på.

Hon jämför med hur Svenska kyrkan tidigare förhållit sig till kvinnliga präster. Från att kvinnor välkomnades till prästyrket 1958, fanns fram till 1982 en liknande klausul för dem som inte ville arbeta tillsammans med kvinnliga präster.

– Det tog tid innan vi fick detta att vi måste skriva på ett papper när vi söker tjänster, att vi kan tänka oss arbeta både med kvinnor och män. För mig är det ganska skrattretande att vi 2021 behöver göra det. Och det är skrattretande att vi 2021 kan välja bort att viga samkönade par.

I Kyrkans Tidnings valenkät har Fisk svarat att de anser att väjningrätten ska vara kvar, men Anna Ekström upplever att hon har stöd för sin hållning.

– Jag skulle säga att jag har många i nomineringsgruppen bakom mig, annars skulle jag inte stå som förstanamn.

Leif Nordenstorm är den som i egenskap av Fisks gruppledare i kyrkomötet har svarat på enkäten. Han säger att det som gruppen enats om är den formulering som står i deras handlingsprogram: ”Fisk kämpar mot rasism, diskriminering och homofobi. Det skall vara självklart att alla par som önskar vigas kyrkligt, ska mötas välkomnande i alla församlingar.”

Det hör också till liberalismens grunder att man accepterar olika uppfattningar

– Det är i linje med hur det fungerar i dag, säger han.

– Men det hör också till liberalismens grunder att man accepterar olika uppfattningar.

I valenkäten svarar fem nomineringsgrupper att de tycker det är dags att ta bort samvetsklausulen för prästkandidater, medan sex nomineringsgrupper vill ha den kvar. Om ledamöterna vore lojala med sin grupp skulle det innebära att 123 ledamöter är emot samvetsklausulen medan 124 är för den.

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, Posk, vill bevara väjningsrätten.

– Det kan finnas många skäl till att en präst väljer att inte viga ett par, säger Amanda Carlshamre, ordförande för Posk.

– Äktenskapsfrågan tenderar att ifrågasätta den klausulen på ett sätt som inte är rimligt. Det behöver inte på något sätt vara kyrkoskiljande för Svenska kyrkan, utan det finns och måste finnas utrymme för olika uppfattningar.

Posk anser att prästers rätt att utifrån sin teologiska övertygelse kunna säga nej till att viga är en religionsfrihetsfråga och något som ska värnas, även för prästkandidater.

– Den ordning vi har ska ligga kvar.

Hur samstämmig skulle du säga att Posk-gruppen är?

– Vi har ingen partilinje men utifrån vad Posk drivit för frågor tidigare skulle jag säga att vi är väldigt samstämmiga. Vi vet att många söker sig till Posk just för att vi kan härbärgera båda perspektiven på ett sätt som inte handlar om att polarisera.

Inför valet 2017 tyckte Borgerligt alternativ, BA, också att väjningsrätten skulle vara kvar, men nu har gruppen anslutit sig till dem som anser att nya präster ska vara tvungna att säga ja till att viga samkönade par.

- Till slut måste man sätta ner foten, säger Sven Milltoft, ledamot för BA i kyrkomötet. Foto: Magnus Aronson/Ikon

– Vi är rädda att man annars bygger in en konflikt i Svenska kyrkan. Det var samma sak med kvinnliga präster, till slut måste man sätta ner foten, säger Sven Milltoft, ledamot för BA i kyrkomötet.

Har ni ändrat er?

– Vi har fullföljt den riktning som kyrkomötet valde 2009. I och med att kyrkohandboken bara har en vigselordning tycker jag att det här är en logisk konsekvens av det beslutet.

– Man kan säga att vi har ändrat oss, men framför allt tycker vi att kyrkan är mogen för den här förändringen nu.

Fakta: Kyrkans Tidnings valenkät

Detta är den fjärde artikeln i Kyrkans Tidnings serie om några av de viktigaste frågorna inför kyrkovalet 2021.

Gruppledarna för de elva nomineringsgrupper som sitter i kyrkomötet har svarat hur deras grupper ställer sig i ämnen som är omdebatterade och viktiga för Svenska kyrkans framtid.

År 2005 beslutade kyrkomötet att möjliggöra välsignat partnerskap för samkönade par och konstaterade samtidigt att det är uteslutet att fördöma den homosexuella personen eller skuldbelägga den homosexuella orienteringen, samt att kyrkan aktivt ska motverka diskriminering.

År 2009 beslutade kyrkomötet att samkönade par ska få vigas i kyrkan. Ansvaret vilar på församlingarna och varje enskild präst har rätt att avstå.

Är det dags att ta bort samvetsklausulen för präster, så att alla som prästvigs måste säga ja till att viga par av samma kön?

Ja: MPSK, S, Visk, Öka, BA

Nej: FK, Fisk, KR, Posk, SD, C

Om ledamöterna ställer sig bakom sin grupps linje innebär det enligt nuvarande mandatfördelning att 123 kyrkomötesledamöter är emot samvetsklausul, medan 124 är för.

Edit: Efter att denna artikel först publicerades har Centerpartiets gruppmöte beslutat att ställa sig bakom kravet att alla nya präster ska behöva säga ja till att viga samkönade par.

Fakta: Så tycker nomineringsgrupperna

Är det dags att bort samvetsklausulen för präster, så att alla som prästvigs måste säga ja till att viga par av samma kön?

Socialdemokraterna, S:
Ja. Den här frågan är komplex. Vi tror inte någon vill bli vigd av någon som inte bekräftar ens kärlek. Å andra sidan har vi en ordning för vigsel. Denna ordning gör inte skillnad på kön och ska följas av alla. Vår principiella uppfattning är att man som präst, där vigsel ingår bland arbetsuppgifterna, ska viga oavsett kön. Vår förhoppning är att så blir fallet.

Partipolitiskt obundna I Svenska kyrkan, Posk:
Nej. Vi är en kyrka som följer den äktenskapslagstiftning som råder. Posk menar att beslutet ska stå fast. Det är en religionsfrihetsfråga att det inom kyrkan ska få finnas teologiskt grundade uppfattningar om äktenskapet som skiljer sig från statens.
Posk vill värna vigselrätten så att en präst som har skäl att misstänka att något inte står rätt till faktiskt kan avstå från att viga paret.

Centerpartiet, C:
Nej. Svenska kyrkan är en episkopal kyrka och det är biskopen och domkapitlet som lämplighetsprövar prästkandidater. Alla älskande par som vill vigas i Svenska kyrkan ska självklart få göra det, och de flesta präster förrättar gärna vigslar mellan samkönade.

Edit: Efter att denna artikel först publicerades har Centerpartiets gruppmöte beslutat att ställa sig bakom kravet att alla nya präster ska behöva säga ja till att viga samkönade par. 

Sverigedemokraterna, SD:
Nej. Väjningsrätten för den enskilde prästen är ett löfte från kyrkomötet, den är vital för att vara en inkluderande kyrka för alla fromhetsinriktningar. Vi respekterar nuvarande ordning där församlingen förbinder sig att ordna med präst vid alla vigslar, inklusive samkönade, men hedrar väjningsrätten. Detta både för prästens skull och för parets som ska vigas. Samvetsfriheten är grundläggande.

Borgerligt alternativ, BA:
Ja. Beslutet år 2009 var delvis en kompromiss och övergångslösning som bör överges till förmån för att alla de som nu vigs till präster ska säga ja till att viga par av samma kön. I en bred folkkyrka som Svenska kyrkan är alla människors kärlek lika viktig och betydelsefull. Det är därför en självklarhet att prästvigda i Svenska kyrkan ska viga par av samma kön.

Öppen kyrka – en kyrka för alla, Öka:
Ja. Tycker att det är en självklarhet. En hjärtefråga för ÖKA.

Frimodig kyrka, FK:
Nej. När beslutet togs gavs ett löfte att det inte skulle föreligga ett hinder för den som ser äktenskapet uteslutande som en relation mellan en man och en kvinna. Svenska kyrkan är relativt unik i sitt ställningstagande i denna fråga. Biskopsmötet har även starkt avvisat att nya hinder skall införas. Svenska kyrkan har problem med rekrytering. Då ska man inte minska potentialen av partipolitiska skäl.

Vänstern I Svenska kyrkan, Visk:
Ja. Präster ska inte tillåtas diskriminera samkönade par.

Kristdemokrater i Svenska kyrkan, KR:
Nej. Eftersom präster inte är överens om detta bör det inte införas som ett krav. Det bör fortsatt hanteras av kyrkoherden i respektive pastorat/församling.

Fria liberaler i Svenska kyrkan, Fisk:
Nej. Svenska kyrkan är inte en åsiktsgemenskap. Det måste finnas plats för människor med olika uppfattningar.

Miljöpartister I Svenska kyrkan, Mpsk:
Ja. Samvetsklausulen för präster bör omgående tas bort. Kyrkan står för att alla människors lika värde och rättigheter ska gälla alla. Därför är det inkonsekvent att präster ska särbehandlas och välja vilka de vill viga. Det är omodernt och diskriminerande.

Prenumerera på Nyhetsbrev

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.