Kyrkoval 2021 - så tycker nomineringsgrupperna

Den 19 september är det kyrkoval. Här hittar du svaret på vilka frågor nomineringsgrupperna i kyrkomötet tycker är viktigast. Kyrkans Tidning har också frågat nomineringsgrupperna hur de ser på bland annat vigningskrav för präster, skötsel av kyrkans skogar och Svenska kyrkans roll i samhällsdebatten.