Krav på ökad sekretess väcker motstånd

Eric Westroth vill inte gå med på den ökade sekretess som kyrkostyrelsen föreslår. Foto: Magnus Aronson/Ikon

Kyrkostyrelsen vill ha mer sekretess inom kyrkans internationella verksamhet för diakoni och mission. Sverigedemokraten Eric Westroth har motionerat mot detta.

eller

Prenumerera!

 

I erbjudandet ingår:

  • Inlogg till kyrkanstidning.se
  • Kyrkans Tidnings pappersupplaga som e-tidning
  • Stort arkiv med tusentals artiklar
  • E-tidningsarkivet med alla tidningar sedan 2009
  • Idé och inspiration