Nazistpräst jämförde Jesus med Hitler – avkragas

Bara avkragning var möjligt, tyckte överklagandenämnden, då prästen - enligt ett expertutlåtande - bejakar en nationalsocialistisk idévärld, är uttalad antisemit och gör islamofobiska uttalanden. Foto: Mikael M Johansson

Sann präst, sann kristen och sann nationalsocialist. Så definierar sig prästen enligt domkapitlets utredning. Och i en nazistisk podd gör prästen jämförelser mellan Jesus med Hitler. Nu har överklagandenämnden fastställt domkapitlets beslut om avkragning.

Prästen – som inte har en tjänst i Svenska kyrkan - har ”uttalat sig direkt och indirekt antisemitiskt och islamofobiskt och därvid hänvisat till sin vigningstjänst. Han har vidare gett uttryck för djupt problematiska teologiska utsagor”, enligt domkapitlets utredning som bland annat bygger på utlåtanden av experter.

Ett sådant utlåtande konstaterar att prästen bejakar en nationalsocialistisk idévärld och människosyn, är uttalad antisemit och gör grova islamofoba yttranden och ”uttalar sig i den nazistiska propagandan utifrån sin funktion som prästvigd”.

Prästen förnekar inte att denne har sagt det som domkapitlet har fört fram, men åberopar åsiktsfrihet.

”Den nu Svenska kyrkan gör i sin iver kan få konsekvenser. Vad är nästa åtgärd? Skall präster med politiska sympatier bland Syndikalister, Kommunister, AfS, SD m.m. också utfrysas och åsiktsregistreras? Det är tråkigt att ni demokrater ofta ropar högst om åsiktsfrihet men tillämpar den minst”, skriver prästen.

Domkapitlets beslut att förklara prästen obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst överklagades av prästen till Svenska kyrkans överklagandenämnd. Överklagandenämnden konstaterar att även om Svenska kyrkan också omfattas av den grundlagsstadgade yttrande- och tryckfriheten, så ger kyrkoordningen ”uttryck för en förväntan om att alla som har ett uppdrag i kyrkan är trogna mot Svenska kyrkans lära och ordning” och ett omdömesgillt agerande.

Den förväntan har prästen i det aktuella fallet brutit mot, menar överklagandenämnden. Uttalandena överskrider gränsen för yttrandefriheten som vigningen till präst för med sig, och har också i avsevärd mån skadat det anseende en präst bör ha.

”Annat än obehörighetsförklaring inte kan komma ifråga. Överklagandet ska därför avslås”, skriver Svenska kyrkans överklagandenämnd i sitt beslut.

Den avkragade prästen skriver till Kyrkans Tidning att "Svenska kyrkan har svikit den sanne Guden Jesus Kristus" och att han i övrigt inte vill kommentera överklagandenämndens beslut.

Prästens uttalanden - bland annat i en nazistisk podd med kopplingar till Nordiska motståndsrörelsen - överskrider gränsen för yttrandefriheten som prästvigningen för med sig, enligt överklagandenämnden. Foto: Ulf Palm/TT

Fakta: Domkapitlet

Domkapitlet kan fatta beslut om avkragning, prövotid eller erinran, om präst har:
* Brutit vigingslöften
* Brutit tystnadsplikten
* Förlorat förmågan att rätt utöva vigningstjänsten
* I avsevärd mån skadat det anseende en präst bör ha, genom brott, levnadssätt eller på annat sätt .
Domkapitlets beslut kan överklagas till Svenska kyrkans överklagandenämnd.

Prenumerera på Nyhetsbrev

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.