Nej till kärnvapen – en nutida kristen kärnfråga!

Fredrika Gårdfeldt, KG Hammar, Benjamin Ulbricht, Lotta Sjöström Becker
Foto: TT

Den 6 augusti är det 75 år sedan Hiroshima och tre dagar senare Nagasaki bombades. Vi uppmanar våra kristna systrar och bröder att frimodigt använda alla de utrymmen, samtal, sociala media, predikan, gudstjänster med mera som finns att tillgå för att lokalt skapa opinion för att Sverige snarast skriver på FN:s förbud mot kärnvapen.

Jesus av Nasaret levde och dog för Shalom mitt under Romarrikets Pax Romana, som var en falsk fred baserad på förtryck, våld och rädsla. Shalom, Pax Romanas motsats, är den stora och hållbara freden, grundad på rättvisa och tillit. Shalom är ett sätt att tänka och leva med start i detta Nu. Shalom är Guds gåva till människan och det är genom frön av inre bön och yttre motstånd endast genom aktivt ickevåld som Shalom blir möjlig.

Det är lätt att avfärda tanken som en utopi, eller skönja de stora utmaningarna endast långt borta. Trons förebilder, från de gammaltestamentliga profeterna till de moderna martyrerna, visar dock på motsatsen: i varje tid, och varje kontext är vi kallade att rannsaka och avslöja orättvisor som drabbar ”främlingen, den fattige, faderlösa och änkan.” I vår tid är därför engagemang för flyktingar och miljön lika mycket del av ett kristet liv som regelbundet nattvardsfirande. Att ära Livets Gud är att värna om min nästas liv, här och nu.

Många är tyvärr de kristna företrädare som genom tiderna antingen ignorerat eller inte förstått den stora innebörden av Jesus av Nasarets huvudbudskap Shalom. Kanske har utmaningarna känts övermäktiga. Kanske har rädslor hållit dem tillbaka från att öppet agera. Men den frid, fred, kärlek och empati som är och kommer ifrån Gud kan endast slå igenom med sin verkliga kraft när vi säger ja till fred och nej till våld, i alla former. Gudsriket är tilltänkt denna värld.

Våld i den mest fruktansvärda form i dag är kärnvapen. Ett vapen som forskare beräknar kan förgöra 90 procent av alla människor om dess fasansfulla krafter släpps lösa. Siffrans absurditet blottlägger den hybris som ligger bakom utvecklingen och innehavet av sådana vapen. Likväl försvaras deras existens med att de skulle bidra till en ”maktbalans”. 15 000 sådana vapen finns i dag i ett tiotal länders ägo.

Global säkerhet stavas här ömsesidig rädsla och avskräckning. Detta är en relationslogik som är raka motsatsen till Jesu förkunnelse.

Kärnvapen är en falsk fred, en nutida Pax Romana, och en skymf mot Jesus av Nasarets liv och död. Guds kallelse att göra motstånd mot falsk fred – genom profetiska ord, tillit, handling och bön – är detsamma i dag som för 2 000 år sedan!

Den 6 augusti är det 75 år sedan Hiroshima och tre dagar senare Nagasaki bombades. Vi uppmanar våra kristna systrar och bröder att frimodigt använda alla de utrymmen, samtal, sociala media, predikan, gudstjänster med mera som finns att tillgå för att lokalt skapa opinion för att Sverige snarast skriver på FN:s förbud mot kärnvapen.

För trots att avtalet har röstats igenom av 122 länder, däribland Sverige, har regeringen beslutat att inte ratificera avtalet nationellt, fastän 80 procent av befolkningen stöder det.

Kärnvapen kan kännas som ett avlägset hot. Dess skira kraft är obegriplig, dess symboliska ondska likaså. Ändå – eller just därför – kan vi som vill följa Livets Gud inte stå oberörda och passiva inför dessa dödskärnors existens.

Så länge kärnvapen existerar är Shalom en omöjlighet och som kristna kan vi i den renaste form lovsjunga Gud genom att aktivt gå i Jesu fotspår och säga nej till kärnvapen som är en nutida kristen kärnfråga.

Fredrika Gårdfeldt
fredspräst i Katarina församling
KG Hammar
fredsteolog och ärkebiskop emeritus
Benjamin Ulbricht
präst och ordförande i Gotlands fredscenter
Lotta Sjöström Becker
Generalsekreterare  i Kristna Fredsrörelsen

 

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Prenumerera på Nyhetsbrev

3 Kommentar

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.

Vänder mig i främsta rummet till Benjamin Ulbricht, Gotland. En gång i tiden utropade Ryssland Östersjön som fredens hav. Idag hartsar Putin den store placerat två kärnvapenbestyckade u-båtar i Kaliningrad. Så blev det av fredens hav. Dessutom frotterar sig tsaren med den ryske ortodoxa ärkebiskopen. Där förenas kyrkans budskap med tsarens krigsplaner, dock inte i en ohelig allians, tycks det.
Bra! Och viktigt!
Immanuel Kant har skrivit "Om den eviga freden". Det ironiska med detta är att I Kant utkom med denna lilla skrift i sin födelsestad Königsberg. Staden heter idag Kaliningrad(!) och är Rysslands utpost till Fredens Hav. Intressant omvänd utveckling.