Hans bok ger nycklar till att förstå Bibeln

Ulf Lindgren

Ulf Lindgren är präst i Storkyrkan i Stockholm och bokaktuell med Öppna Bibeln. Foto: Mikael M Johansson

Vad är Bibelns huvudbudskap? Förändring, svarar bokaktuella Ulf Lindgren, domkyrkokaplan i Stockholm. Bibeln berättar ständigt om hur människor börjar se saker annorlunda, säger han.

Han hade tänkt sig en bok om judisk tolkningstradition. Ända sedan Ulf Lindgren studerade på den judiska folkhögskolan Paideia hade den rabbinska textläsningen varit en stor inspiration.

Förlaget gjorde tummen ner, av kommersiella skäl. Men sa samtidigt att en generell bibelstudiebok på mellannivå vore intressant, ”och då kan du stoppa in det du vill om judiska rabbiner”.

"Gjord för oss som läst lite då och då"

Nu är den klar. Öppna Bibeln är en bok som står på just de två ­benen.

Dels på idén om mellannivån.

– Det finns många baspresentationer om Bibeln och oändligt mycket fördjupningslitteratur. Den här boken är gjord för oss som läst lite då och då, som sitter i kyrkbänken på söndagarna och som vet att Bibeln består av två testamenten.

Dels vilar den på det rabbinska sättet att läsa de religiösa urkunderna. Det är en metod som är lekfull och som präglas av en ­dynamisk gudsbild, säger Ulf Lindgren.

Bibeln är inte en rak resa från omogen till mogen tro, säger Ulf Lindgren. Foto: Mikael M Johansson

Både kronologisk och tematisk

– Man rör sig mellan det tidlösa och det personliga. I judisk tolkningstradition är Gud kosmos och livsenergi, och samtidigt någon man kan skälla ut. Gud ler åt människornas oppositionsförsök ungefär som tonårsföräldern som vet att uppror ingår i barnets utvecklingsprocess.

Boken är både kronologisk och tematisk. Den börjar med Moseböckerna och slutar med Paulus brev. Evangelierna skildras genom tre frågor – vad Jesus gör, säger och är.

– Det är ungefär så jag brukar göra när jag har samtal med människor som undrar hur de ska se på det här med Jesus och alla mirakel. Jag brukar råda att börja bläddra och fokusera på det han gör och säger.

Förståelsen för bibeln låg

Ulf Lindgren är präst i Storkyrkan i Stockholm. Utöver de vanliga prästuppgifterna tar han emot ett flöde av människor som kommer för enskilda samtal. Många är på väg in i kyrklig tjänst. Många är också yrkesverksamma präster och diakoner som söker fördjupning. Ulf Lindgren ger dem bibelläxor som de får jobba med.

– Den bibliska förförståelsen är generellt sett låg, säger han.

– Bibeln är ofta oanvänd även bland präster. Man kan kanske evangelierna någorlunda men vet inte hur de talar med GT:s texter. Man vet inte var saker står och är ovan vid det dagliga läsandet.

Hur Bibelns ska läsas är en fråga lika gammal som kyrkan själv. Ulf Lindgren lyfter fram en rad nycklar som han menar är nödvändiga för att förstå Bibeln.

Som exempel på läsnycklar lyfter Ulf Lindgren ordet ”hav” som enligt honom inte syftar på Medelhavet eller något annat vatten. Hav är ordet för kaos, ångest, sjukdom och död, förklarar han. Foto: Mikael M Johansson

Inte en rak resa

En av dem handlar om texternas underliggande budskap om förändring. Insikten bär han med sig från de judiska studierna för tio år sedan. De gästande israeliska forskarna återkom ständigt till vad de såg som den röda tråden och som kan sammanfattas i Guds ord till Abraham: ”Res dig upp och gå”. Ulf Lindgren hade aldrig hört i svenskkyrkliga sammanhang att det skulle vara ett tema.

– Det satte mig på spåret. När man läser med de glasögonen ser man hur Bibeln ständigt berättar om hur människor mognar, tränger djupare och börjar se saker annorlunda.

Han varnar samtidigt för att se enkelspårigt på frågan om religiös utveckling. Bibeln är inte en rak resa från omogen till mogen tro, säger Ulf Lindgren.

Visst, religionshistoriskt sker en tydlig förändring från 700-talet före Kristus – då Gud är en stamgud som bor på ett berg och skyddar sitt utvalda folk – till 100-talet efter Kristus då Gud blir skapelsens Gud som samtidigt närvarar i det dagliga livet.

Hav är ordet för kaos

– Men bibeltexten är inte ­skriven i den ordningen. I Bibeln är äldre och yngre texter instoppade intill varandra. Tidigt i ­Bibeln finns exempel på hur Gud lider med människan och i Uppenbarelseboken finns element som liknar de äldsta texterna.

Kan man nycklarna vet man vart bibeltexten pekar. Det betyder inte att alla gör samma tolkning men det innebär att man har en riktning i sin förståelse. 

Till övriga läsnycklar hör frågan om begreppsliga koder. Till exempel syftar inte ordet ”hav” på Medelhavet eller något annat vatten, förklarar Ulf Lindgren. Hav är ordet för kaos, ångest, sjukdom och död.

På samma sätt är ”berg” inte främst en geografisk benämning utan ordet för platsen där man möter Gud. För den som upplever gudsnärvaro medan hen diskar är köket ett berg, säger Ulf Lindgren.

– Kan man nycklarna vet man vart bibeltexten pekar. Det betyder inte att alla gör samma tolkning men det innebär att man har en riktning i sin förståelse.

Ulf Lindgren

Ulf Lindgren ser svårigheter med att applicera Bibelns texter på modeller för hur kyrkan ska vara. Bibeln är främst skriven till individen, säger han.  Foto: Mikael M Johansson

Bibeln – ett resultat av många års redigering

Även här kan man lära av rabbinerna.

– De menar att man varje dag måste hitta en ny tolkning. Att tro att man har det slutgiltiga svaret på Bibelns texter är avgudadyrkan, då har man gjort texten eller sin egen tanke till Gud.

Bibeln är inte bara en fråga om vad som står i texten utan i hög grad om vad som inte står där. Bibeln är resultatet av många års redigering, där budskap och information sorterats ut. Vid tillkomsten av Nya testamentet valdes de förandligade versionerna av Jesus bort.

– Man var rädd för att Jesus skulle bli för lite människa. De texter som kom med berättar om hur Jesus äter, sover, gråter och blir arg, säger Ulf Lindgren.

Främst skriven till individen

Frågan om bibelläsning rör långt mer än hebreiska begrepp och urkyrkans redigeringar. Få debattörer dunkar längre bibelverser i huvudet på varandra, men dagens diskussion om kyrkans eventuella politisering visar ändå hur kontrahenterna hämtar sina respektive grundhållningar ur Bibeln.

Ulf Lindgren ser svårigheter med att applicera Bibelns texter på modeller för hur kyrkan ska vara. Bibeln är främst skriven till individen, säger han. Kyrkan är en organisation.

– Att en organisation som samlar kristna människor ska vara politiskt aktiv är inte självklart, sett ur bibeltexternas perspektiv. Samtidigt är Bibeln tydlig med att tro inte handlar om att sitta med stängda ögon och prata med Gud. Ordet rättvisa återkommer sida efter sida från början till slut. Och rättvisa kräver samhällsengagemang.

Gestalter som berör

En bok till individen. Och en bok om individen, skulle man kunna säga. Hos såväl vana som ovana läsare är det ofta berättelserna om Bibels gestalter som berör. Ulf Lindgren har många favoriter. Ombedd att välja två tar han en från vardera testamente.

Det första valet är Petrus.

– Han är fantastiskt skildrad. Petrus iver och längtan i kombination med hans ständiga övertramp gör honom mänsklig. Kan denne impulsive gestalt släppa allt för att följa Jesus, kan också jag.

Det andra valet är Rut.

– Hon är motsatsen till Petrus. Hon är säker och vet vad hon vill. Rut gör visserligen ovanliga och riskabla saker, men hon har en stark inre kompass och med stor ödmjukhet gör hon precis vad som är rätt.

Fakta: … till dig som leder bibelsamtal

1. Tala inte om hur texten ska tolkas. Alla är blyga och ute på osäker mark. För att bryta tystnaden är det lätt hänt att den som leder samtalet börjar ge svar på hur texten ska tolkas. Försök undvika det.

2. Låt alla tycka olika. Var tydlig med att konsensus inte är önskvärt. Om gruppen består av tio personer ska samtalet helst resultera i tio olika svar.

3. Ge utrymme för enskildhet. I en grupp finns alltid någon som vill prata och gärna tar över ordet. För att ge utrymme åt alla kan deltagarna få sitta en stund enskilt eller två och två för att skriva ner sina tankar. På så sätt kommer allas röster upp till ytan.

Kristina Lindh

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.