Råd för inställda kulturevenemang

Svenska kyrkan är en av landets största kulturproducenter med många arbetstillfällen för frilansar. Bilden från skid-VM i Falun 2015. Foto: Johannes Frandsen

I och med den pågående coronapandemin ställs många kulturevenemang in. Nu har Svenska kyrkan tagit fram råd på nationell nivå för hur församlingarna kan hantera avtal med frilansande kulturarbetare.

Svenska kyrkans församlingar bestämmer själva hur de ska göra med avtal som slutits med bland annat frilansmusiker. Men behovet av rådgivning från nationell nivå har funnits där.

Råden gäller hur avtal ska hanteras. Man informerar om att både muntliga och skriftliga avtal gäller och att man i stort sett bara kan hänvisa till force majeure om pandemi eller epidemi finns inskrivna i det begreppet, i varje enskilt avtal.

I råden ger man också tips om hur man kan försöka omförhandla avtal genom att bland annat senarelägga konserter, ha en tidningsartikel i stället för ett författarsamtal i kyrkan och streama vernissager.

- Jag har haft kontakt med stiftsmusiker och sannolikheten är stor att många församlingar vill ha hjälp med de här frågorna, säger Marit Torkelson, handläggare för kyrkomusik på kyrkokansliet i Uppsala.

Marit Torkelson Foto: Magnus Aronsson

Varför har ni inte haft sådana här råd och riktlinjer tidigare?

- Församlingarna är ju autonoma, de bestämmer själva hur de ska göra. Men nu har vi skyndsamt tagit fram de här riktlinjerna och råden. Det har funnits ett starkt önskemål om underlag för avtalsskrivelser så det försöker vi ta fram, säger Marit Torkelson.

Vad har ni för ansvar gentemot de frilansare som nu inte kan genomföra bokade evenemang?

- Vi har absolut ett ansvar. Varje uppkommen situation är unik. Vi försöker omförhandla avtal och lösa allt på bästa sätt. Vi vill fortsätta med det goda samarbete som vi har med alla frilansare och jag upplever att det finns en god vilja från alla håll att lösa det här, säger Marit Torkelson.

50

Lediga jobb

LEDIGA JOBB

Härnösands stift
Uppsala stift
Stockholms stift
Strängnäs stift
Lunds stift
Linköpings stift
Västerås stift
Västerås stift