Säkerhetsvarning efter hotmisstanke

Biskop Susanne Rappmann i Göteborg har skrivit till kontraktsprostarna och berättat om misstänkta hot. Foto: Kristin Lidell

Polis har kontaktat biskop Susanne Rappmann med uppgifter om två misstänkt hotfulla händelser i kyrkorum. Det kan handla om hot med ideologisk eller religiös grund.

Händelserna är inte polisanmälda, utan har kommit till polisens kännedom på annat sätt. Polisen bedömer att händelserna kan vara tecken på något nytt. Den typ av hot och störningar som det då handlar om har hittills drabbat synagogor, andra kyrkor och moskéer, inte kyrkorum som tillhör Svenska kyrkan, uppgav polisen. Detta enligt ett brev som biskop Susanne Rappmann skrivit till kontraktsprostarna i stiftet.

Vad är det som har hänt och var?

– Eftersom det handlar om säkerhetsfrågor kan och bör vi inte kommentera bakgrunden till brevet och vilka eventuella händelser och kyrkor det handlar om, säger Torgny Lindén, pressekreterare i Göteborgs stift.

I brevet frågar Susanne Rappmann kontraktsprostarna i stiftet om de känner till om andra gudstjänster har störts, eller om medarbetare eller församlingar har utsatts för hot av ideologiska eller religiösa skäl. Hon ber om att i så fall bli informerad om detta och betonar att hot och ordningsstörningar måste polisanmälas.

Har biskopen fått kännedom om några fler hotfulla händelser?

– Nej, ingen har hört av sig till henne efter att brevet skickats. Huvudsyftet med brevet var att säkerställa att eventuella hotfulla händelser alltid polisanmäls av församlingen, säger Torgny Lindén.

– Hotfulla händelser ska rapporteras till närmaste chef, och anmälas till polisen om de tangerar till att vara brottsliga, säger kyrkokansliets säkerhetschef Håkan Nilsson.

Han känner själv inte till några hot som har riktats mot kyrkor av ideologiska eller religiösa skäl.