Sida säger upp avtal med Act Svenska kyrkan

Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT, Marcus Gustafsson, Magnus Aronson

Sida förlänger inte avtalet med Act Svenska kyrkan om stöd för humanitärt bistånd från och med nästa år.

I år har det stödet uppgått till 85 miljoner kronor.

­–  Det är såklart ett dråpslag för oss, säger Act Svenska kyrkans chef Erik Lysén.

Uppdaterad

Beskedet om att Sidas enhet för humanitärt bistånd hade för avsikt att säga upp Act Svenska kyrkan som en strategisk partner kom i juli. Under sommaren har de också lämnat motiveringar till sitt beslut.

Enligt Erik Lysén så handlar det om flera saker.

För det första vill Sida satsa mer på större internationella biståndsorganisationer exempelvis Röda korset och organisationer inom FN-sfären.

Act Svenska kyrkan är i det sammanhanget en liten aktör som medvetet arbetar genom samarbetspartners inom Act-alliansen.

– Vi tror stenhårt på vårt sätt att jobba, genom lokala kyrkor och lokala aktörer som bygger kapacitet också på sikt. Just i den delen har den humanitära avdelningen på Sida ett annat perspektiv, säger Erik Lysén.

Act Svenska kyrkan får också kritik för att inte följa upp resultaten av det psykosociala arbetet vid katastrofsituationer.

Det finns delar i återkopplingen som vi måste ta till oss och bli bättre på, som hur vi blir bättre på att redovisa resultaten av vårt arbete med att mobilisera flyktingar och lokalsamhällen att själva organisera det stöd man får, inklusive de psykosociala dimensionerna.

Men själva arbetssättet försvarar Erik Lysén.

– Det är dock tidsödande och Sidas humanitära avdelning tycker att det är ett för processorienterat arbetssätt som är viktigt, men som de tycker kan finansieras på annat sätt.

Ytterligare en del i Sidas kritik handlar om att Act Svenska kyrkan inte är närvarande i tillräckligt hög grad i de just nu värsta katastrofområdena.

– Sida nämnde en lista på de 15 för närvarande värsta katastrofområdena, och där de tyckte att vi var närvarande i för få av dem, åtta eller nio. Men i exempelvis Sudan och Syrien har vi gått in med egen finansiering och det ser inte Sida.

Sida-bidragen utgör ungefär två tredjedelar av Act Svenska kyrkans totala humanitära katastrofbistånd. Nu ska parterna förhandla om framtiden. Act Svenska kyrkan hoppas på en successiv nedtrappning där de föreslagit en finansieringsram på omkring 50 miljoner för 2021 och 30 miljoner kronor för 2022.

Det är tufft när vi får det här beskedet i en redan tuff situation. Och vi är bekymrade över situationen för framför allt våra partners och att det sätter utsatta i svårt läge när behoven är större än någonsin

Erik Lysén menar att Sidabeskedet kommer i ett extra känsligt läge med en pågående coronakris som skapar stora ekonomiska och humanitära svårigheter runt om i världen och som dessutom har lett till minskade insamlingsresultat för Act Svenska kyrkans del, eftersom färre gudstjänster ger färre och mindre kollekter.

– Det slår väldigt hårt. Vi har ställt om digitalt, men det inte kompenserar full ut. Det är inte unikt för oss men det är tufft när vi får det här beskedet i en redan tuff situation. Och vi är bekymrade över situationen för framför allt våra partners och att det sätter utsatta i svårt läge när behoven är större än någonsin, säger han.

– Det är dålig tajming.

Utöver Act Svenska kyrkan kommer också Plan Sverige och Svenska missionsrådet tappa finansieringen från och med nästa år, enligt Erik Lysén.

– Det betyder att inga kyrkligt baserade biståndsorganisationer finns kvar som strategiska partner till Sida i det humanitära biståndet framöver.

Tidningen Global bar har under helgen publicerat ytterligare artiklar om Sida avser säga upp avtalet med de tre organisationerna.

Svenska missionsrådet reagerar också starkt på Sidas utspel.

– Vi på Svenska missionsrådet känner såklart en stor besvikelse över Sidas beslut att avsluta sitt samarbete med oss som strategisk humanitär partner, säger Charlotta Norrby som är generalsekreterare på SMR till Global bar.

– SMR för nu en dialog med Sida kring vägen framåt.

Om avtalet försvinner tappar Plan Sverige 50 miljoner kronor per år till deras humanitära arbete, uppger organisationen till Global bar.

– Vi ställer oss frågande till att beslutet föregår den nya humanitära strategin och till att de som gjort utvärderingen av vår humanitära verksamhet inte kunnat göra en helhetsbedömning, eftersom fältbesök ställdes in på grund av pandemin, säger Mariann Eriksson som är generalsekreterare för Plan Sverige.

Act Svenska kyrkan är också en strategisk partnerorganisation till Sida för långsiktigt utvecklingsarbete, ett avtal som fortsatt kommer att ligga fast, säger Erik Lysén. De fick under fjolåret 115 miljoner kronor via myndigheten inom ramen för detta avtal.  

Sida-Hum kommer tyvärr inte ha möjlighet att ingå nytt avtal med SvK

Kyrkans Tidning har tidigare i veckan hört med Sida om eventuella förändringar av avtalen med kyrkan. Sidas presschef Inga-Lill Hagberg gav på fredagsmorgonen följande besked via mejl:

"Vi är i slutfasen av vår översyn av alla våra olika samarbetspartners, där Act Svenska Kyrkan är en, och har ett pågående och konstruktiv dialog med dem. Vi har möte med dem i mitten av september och kan återkomma efter det med definitivt besked."

Däremot har Global bar tagit del av mejlväxling mellan parterna som ger ytterligare insikter i processen:

”Sida-Hum kommer tyvärr inte ha möjlighet att ingå nytt avtal med SvK som sträcker sig utmed den nya strategiperioden”, skrev Susanne Mikhail som är biträdande avdelningschef för enheten för humanitärt bistånd på Sida i ett mejl daterat den 7 juli.

Men i en intervju med Global bar skriver hon att det inte handlar om ett formellt beslut från Sidas sida.

”Dokumenten är endast i utkastform, och alltså inte beslut, och har delats med resp organisation för reflektion och input. Detta kommer sedan att tas in i det slutliga dokumentet som kommer vara underlag för ett senare formellt beslut.”

Även om nu de två kyrkliga organisationerna Act Svenska kyrkan och Svenska missionsrådet kan försvinna som strategiska partners i det humanitära biståndsarbetet i framtiden, menar hon att samarbetet fortgår i andra former.

– Sidas kommer fortsatt att arbeta med och ger stöd till flertalet kristna organisationer genom så kallade humanitära landfonder som är lokalt baserade och som når ut i stort sett överallt där de humanitära behoven är stora.

Kyrkans Tidning söker Sida för en kommentar

Fakta: Organisationerna som får stödet

Sidas humanitära bistånd fördelas mellan civilsamhällesorganisationer, FN och Internationella Rödakorskommittén (ICRC).

De civilsamhällesorganisationer som får stöd är:

Action Against Hunger
International Rescue Committee
Islamic Relief
Norska Flyktingrådet
Oxfam UK
Plan International Sverige
Rädda Barnen
Svenska kyrkan
Svenska Missionsrådet
Svenska Röda Korset

Källa: Sida

Leif Nordlander
Det är ju hårresande att SIDA väljer att handla på detta sätt. De säger att man har för smal verksamhet i princip men väljer att bortse från ett långt och frktbärande arbete och riktar nu in sig på endast Röda korset, Rädda barnen och en islamisk organisation. Det är höjden!