Stormaktstiden får liv för skolelever i domkyrkan

Vandringen i Domkyrkan och personerna som gestaltades där genomfördes av personal från Domkyrkan, Länsmuseet och personer kopplade till kyrkans arbete. Foto: Isabell Karlsson

Hur ska fler skolelever hitta till kyrkan för att lära sig mer om tro, historia och liv utifrån läroplanen?
Här berättar Isabell Karlsson, som är kommunikatör i Kalmar pastorat, om hur arbetet mellan domkyrkoförsamlingen och lokala skolor vuxit fram.

Hur levde människor i Kalmar på 1600-talet? Vilka var de? Kyrkan hade en stark ställning i samhället på den tiden, hur förmedlar vi det i dag? I Kalmar domkyrkoförsamling hade man länge önskat att utveckla ett katedralsarbete som riktade sig till skolorna. Idén bygger på hur olika årskurser ska kunna besöka katedralen och utifrån skolans läroplan lära sig mer om den kristna kyrkans tro, historia och liv.

Nu har man kommit i gång, genom Katedralen i staden, som är ett samarbetsprojekt mellan skolor i kommunen, Kalmar domkyrka och Kalmar läns museum. I centrum står Kalmar domkyrka och 1600-talets Kalmar.

Inför starten på arbetet med projektet sökte domkyrkoförsamlingen stöd för sin idé på stiftsnivå. Det visade sig att man på stiftet höll på att utveckla ett strategiarbete för att göra kyrkorummet mer tillgängligt.

”Svenska Kyrkan är ansvarig för en stor del av det materiella kulturarvet, till exempel kyrkobyggnader, kyrkliga inventarier och det gröna kulturarvet men också av det immateriella kulturarvet såsom kyrkomusik, liturgi, bibelberättelser och bruket av kyrkorummen”, står det i Växjö stifts strategidokument. Det passade väl in med grundidén och syftet med Katedralen i staden.

Hur var det att höra till en minoritet i stormaktstidens Sverige? Eleverna i Kalmar får höra från en katolik som gömmer sin tro. Foto: Isabell Karlsson

Projektet tog fart våren 2021 med bidrag från Växjö stift. I nästa skede togs kontakten med Kalmar läns museum. Där ställde man sig positiv till projektet och så började det kreativa arbetet med att utveckla konceptet Katedralen i staden med fokus på elever i Kalmar kommuns årskurs fem.

Inriktningen blev 1600-talets Kalmar – människor, händelser och byggandet av katedralen och den nya staden. Hur skulle man kunna använda kyrkorummet och visa dess historia, arkitektur, symboler och trosföreställningar så levande som möjligt, och samtidigt koppla det till staden och dess befolkning? Tillsammans med Länsmuseet och skolpersonal från två skolor i Kalmar kommun, och med utgångspunkt i skolans läroplan för historia och religion, växte många goda idéer fram hur man skulle kunna göra det kyrkliga kulturarvet i Kalmar domkyrka och livet i 1600-tals staden Kalmar levande.

Projektet delades upp i tre olika stadier. Vid första tillfället bjöds skolornas femteklassare in till en stadsvandring på Kalmars stadsmur, som en gång försvarade staden och människorna där mot danskarna. På vandringen runt muren fick eleverna ta del av berättelser om den medeltida staden samt den nya stadens uppbyggnad, slottets betydelse, viktiga händelser och personer som levde i 1600-talets Kalmar. Vandringen leddes av personal från Kalmar läns museum.

Vid andra tillfället bjöds skolorna in till en guidad tur genom domkyrkans olika rum. Där fick de möta historiska personer som levde i Kalmar år 1682 – året då kyrkan invigdes. Eleverna fick leva sig in i stormaktstidens Kalmar, med möten och upplevelser. Guidningen började på Stor­torget, framför domkyrkan, där de möttes av olika människor som levde i staden.

Som avslutning fick eleverna höra om det man kan se inne i kyrkorummet. Foto: Isabell Karlsson

Vandringen fortsatte in till domkyrkans vapenhus där eleverna fick träffa en skolgosse som berättade om sitt liv när det kom till skola och bygget av den nya kyrkan. Vidare in genom portarna till katedralen möttes de av biskop Henning Schutte som gav eleverna en guidad tur inne i den nya kyrkan.

I domkyrkans sakristia fick eleverna lyssna till en rådmansdotters berättelse om hennes liv och plats i samhället. Hon delade med sig av sin önskan om att få ett bra giftermål så att framtiden skulle vara tryggad. Eleverna fick veta att om man som kvinna inte gifte sig på denna tid, hade man ingenting alls och äktenskap var oftast därför av praktiska arrangemang. Kärlek var något som fick växa fram.

Eleverna fick även möta kyrkans kantor och hans fru. Gruppen fick tillsammans sjunga en psalm som var ny på 1600-talet, men välbekant för många av eleverna i dag: Den blomstertid nu kommer.

På ett av vandringens stopp fick de också möta en utsatt katolik som gömde sig. Under denna tid var det svårt att vara katolik i Sverige, och här fick eleverna också lära sig något om skillnader mellan katolskt och lutherskt fromhetsliv.

Som avslutning fick eleverna höra om det man kan se inne i kyrkorummet. De fick kyrkorummets olika symboler förklarade – och veta vad som är specifikt just för Kalmar domkyrka. De fick bland annat höra om Kalmars skyddshelgon S:t Kristoffer. Hela vandringen i domkyrkan och personerna som gestaltades där genomfördes av personal från domkyrkan, Länsmuseet och andra delar av kyrkans arbete.

Isabell Karlsson

Fakta: Eleverna får diplom som miniguider

Efter dessa vandringar ska eleverna tillsammans arbeta med de intryck och information som de fått med sig om staden och kyrkan. Detta ska slutligen leda till att eleverna själva skriver manus och förbereder en guidad tur genom 1600-talets Kalmar.

Vid tredje tillfället möts eleverna på kvällstid och det är dags för examen. Nu är ­familj och vänner inbjudna till elevernas miniguidning på Lilla torget, Stortorget och i Domkyrkan, där de får visa sina historiska kunskaper om Kalmar och Domkyrkan. Kvällen avslutas i kyrkan med en ­diplomutdelning. De har nu blivit diplomerade miniguider!

Efter projektet, när utvärderingen är gjord, finns önskan att fortsätta detta arbete ­genom att varje år erbjuda ett antal klasser från årskurs fem i kommunen detta koncept.

Taggar:

Växjö stift

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.