Stort intresse för arkitekttävling om Strängnäs domkyrka

98 förslag har kommit in till första steget i den internationella arkitekttävling som Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö har utlyst.

– Vi har bara hunnit öppna och registrera förslagen, så jag har ännu inget att säga om dem. Förutom att de är många och att det är roligt att det är så stort intresse, säger projektledare Marie Rydén Davoust vid domkyrkoförsamlingen med Aspö.

Omvandlingen gäller både domkyrkan och dess omgivning. Biutrymmen ska kunna användas på ett bättre sätt och det ska vara möjligt att inrymma fler verksamheter än i dag inne i kyrkan. De funktioner som inte ryms i kyrkan ska ges plats i en eller flera nya byggnader inom tävlingsområdet.

"Målet är att domkyrkan och dess omgivande byggnader och miljö ska kunna svara mot en föränderlig verksamhet inom kyrkan och på platsen i stort samtidigt som de kulturhistoriska värdena bevaras, vårdas och utvecklas med yttersta varsamhet. För det behövs ändamålsenliga, anpassningsbara och generella utrymmen av högsta klass", står det i tävlingsprogrammet.

Enligt programmet till arkitekttävlingen finns det 185 miljoner kronor i budgeten, och församlingen letar också finansiering för projektet.

Utlysningen skedde i september och sista dagen för att skicka in förslagen var den 27 november.

Nu ska juryn titta igenom förslagen, och det första mötet är nu på fredag. Alla godkända förslag kommer att ställas ut i domkyrkan från och med den 11 januari och några veckor framåt.

Juryn blir klar med sitt arbete i början av mars. De fem förslag som bedöms vara de bästa, kommer att gå vidare till en andra omgång. Steg två i tävlingen avslutas våren 2019. Då kommer det vinnande förslaget att presenteras.