Tre barnperspektiv från ett storpastorat

Lovisa Rattigan, Zack Östman, Erica Lang, Charlotta Ortiz,
Ungdomar i kyrkan

I mötet med barn och unga ser vi det som vår uppgift att möjliggöra deras deltagande och inflytande i församlingen, skriver debattörerna

Foto: Mikael M Johansson

Arbetet med barn och unga är något av det viktigaste vi gör, både lokalt och i det pastoratsgemensamma. Ett stort pastorat innebär inte per automatik ett minskat utrymme för barn och unga. 

Härom veckan lyftes det i en debattartikel att ungas engagemang inte får ta plats i storpastoraten. Efter att ha läst artikeln är det lätt att känna sig förfärad över den organisation som tillskrivs storpastoraten samt hur denna påverkar barn och ungas rätt till delaktighet och inflytande. Skribenterna i artikeln lyfter fram sina erfarenheter av vad storpastoraten har kommit att innebära för barn och unga, vilka de menar har påverkats i allra högsta grad. De synpunkter som lyfts fram i artikeln är både viktiga och relevanta men det är enbart en dyster bild som målas upp. Vi kan inte låta bli att undra om det finns fler perspektiv som är värda att belysa. Vi tror det.

Med erfarenhet av arbete och engagemang i ett av landets storpastorat menar vi att bilden behöver breddas. Med utgång i de tre barnperspektiven (se faktaruta) vill vi nu ge ytterligare exempel på hur det kan se ut för barn och unga i en stor organisation, nämligen Malmö pastorat.

Barnkonventionen är svensk lag och även grunden till varför vi i Svenska kyrkan har beslutat att på olika nivåer verka för barnets bästa samt att göra barnkonsekvensanalyser. I ett rättighetsbaserat arbete är delaktighet och inflytande för barn och unga helt avgörande. Just nu pågår det i Malmö pastorat ett kunskapshöjande arbete för att öka medvetenheten kring barns rättigheter. En bärande del i detta är att låta barn och unga säga sin mening i frågor som berör dem. Här berättar två ungdomar om sitt engagemang i en av pastoratets församlingar:

Lovisa Rattigan och Zack Östman har ett ideellt engagemang i Limhamns församling och går just nu andra respektive första året på gymnasiet:

Ungas engagemang får absolut plats i storpastoraten. Vårt uppdrag som unga ledare innefattar så mycket mer än att bara vara närvarande på konfirmationsträffarna. Vi som unga i församlingen får alltid den plats vi behöver för att engageras, utvecklas och för att skapa nya möjligheter. Ungdomsrådet i församlingen ger oss unga en röst och möjlighet att påverka. På regelbundna möten diskuterar vid idéer och frågor kring hur vi kan utveckla de ungas plats i församlingen. Engagemanget gör oss delaktiga, får oss att utveckla ledarskap och skapar på så vis en inkluderande gemenskap. Detta är något som vi både är glada och stolta över.

För att möjliggöra att ungdomar engagerar sig i gudstjänster har vi ungdomar i Limhamns kyrka varit med och startat en ny form av ung mässa. En mässa som riktar sig främst till unga i församlingen och därmed är anpassad efter oss. Ungdomsrådet har bland annat tagit fram ämnen för predikan. Något som vi också uppskattar är vår ungdomsgrupp där vi en gång i veckan har möjlighet att träffas, fika och prata med varandra. Vi anser att vårt engagemang inom församlingen är så mycket mer än att enbart fixa fika och komma på lekar. Vi känner inte igen oss i påståendet om att unga inte får den plats de förtjänar i storpastoraten. Vi upplever att det finns tid, resurser och plats för oss ungdomar”.

Arbetet i ett storpastorat behöver inte vara antingen eller. Det övergripande och gemensamma arbetet behöver inte ske på bekostnad av det lokala utan tvärtom menar vi att det kan öppna upp för fler möjligheter. Exempel på detta är när ungdomar möts över församlingsgränserna. Vid dessa tillfällen känns Svenska kyrkan Malmös vision om en försonande mångfald högst levande och närvarande. Erfarenheten av mötet med ungdomar från andra församlingar får sedan följa med tillbaka till den egna församlingen och bidra med nya perspektiv och inspiration.

Att säga nej till barn och unga på rutin är för oss främmande. I mötet med barn och unga ser vi det som vår uppgift att möjliggöra deras deltagande och inflytande i församlingen. Arbetet med barn och unga är något av det viktigaste vi gör, både lokalt och i det pastoratsgemensamma. Ett stort pastorat innebär inte per automatik ett minskat utrymme för barn och unga. Vi är många som verkar för det motsatta. Den bilden behöver också finnas med i samtalet.

Lovisa Rattigan, Ung ledare och ordförande i ungdomsrådet i Limhamns församling

Zack Östman, Ung ledare i Limhamns församling

Erica Lang, komminister med inriktning på ungdom och konfirmand i Husie församling

Charlotta Ortiz, BKA- och konfirmandstrateg i Malmö pastorat

Fakta: Tre barnperspektiv från ett storpastorat

Barnrättsperspektivet: Barnets rättigheter vilka återges i barnkonventionen

Barnets perspektiv: Barnets egen upplevelse och åsikt

Barnperspektivet: Den vuxnes upplevelse av barnet samt strävan efter att förstå det

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Taggar:

Storpastorat

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.