Uppdaterade riktlinjer från Skao

Anna von Malmborg, samordnare för arbetsmiljöfrågor på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (Skao). Foto: Börje Svensson, Tomas Oneborg/SvD/TT, Mikael M Johansson

På fredagen lades det ut kompletterande information om hantering av coronasmittan Covid-19 till arbetsgivare och begravningshuvudmän på Svenska kyrkans intranät.

Det berättar Anna von Malmborg, samordnare för arbetsmiljöfrågor på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (Skao).

Där står att om en arbetstagare återvänder från ett smittdrabbat område behöver arbetsgivaren kontakta personen för att ta reda på dennes hälsotillstånd.

”Arbetsgivaren bör uppmana personen till sjukskrivning om denne uppger att det finns symtom på smitta samt att via telefon direkt kontakta sjukvård. Här kan det finnas skäl att möjliggöra arbete hemifrån.”

För medarbetare som planerar en resa till ett smittdrabbat område finns det information på UD:s, regeringens och Folkhälsomyndighetens hemsidor, står vidare att läsa.

”Dessutom ger Vårdguiden tydliga anvisningar kring hur man tar kontakt med vården på ett tryggt och säkert sätt.”

I informationen framgår också att alla medarbetare bör informeras om vad som gäller. Arbetsgivaren bör också uppmana medarbetare som har symtom att sjukskriva sig och hålla sig hemma under sjukdomsförloppet, samt att ringa vårdcentral eller sjukvårdsupplysning vid behov.

De tidigare rekommendationerna till begravningshuvudmän vid hantering av avlidna i infektionen kvarstår, det vill säga att de ska följa samma direktiv som för motsvarande infektionssjukdomar:

• Kroppen ska läggas och transporteras i en vätsketät bisättningssäck.

• De som utför hygienisk förberedelse av kroppen inför begravningen ska använda lämplig personlig skyddsutrustning.

Ny information som tillkommit den 26 februari från Folkhälsomyndigheten är att bedömningen är att det går lika bra med kistbegravning som med kremering, förutsatt att avlidna med bekräftad covid-19-infektion placeras i en vätsketät bisättningssäck.

”Kremering bör kunna utfärdas där det finns sådana anläggningar”, står att läsa i Skao:s information.

Enligt Anna von Malmborg fortsätter Skao att löpande följa den information som ges av Folkhälsomyndigheten och UD.

 Vår jourtelefon står också som alltid öppen. Den är en servicefunktion som arbetsgivare i Svenska kyrkan kan ringa om de vill ställa frågor rörande den egna arbetsplatsen. När det gäller frågor kring coronaviruset utgår de svar vi ger i allt väsentligt från den information myndigheterna ger.

Anna von Malmborg säger också att de inte har blivit kontaktade av någon myndighet angående coronaviruset Covid-19.

Taggar:

Sjukdomar Corona