Skao: Så ska coronas offer begravas

Foto: Chinatopix via AP, Mikael Fritzon/TT

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har gått ut med information om coronaviruset och om hur man kan undvika smitta.

”Oron kring coronaviruset är högaktuell. Vi har samlat information om hur du som arbetsgivare kan agera”, skriver Skao i informationen som lades ut på Svenska kyrkans intranät.

Här finns också information om vad arbetsgivare kan tänka på om de har en medarbetare som besökt ett riskområde och som misstänks vara smittad. Arbetsgivaren bör då föra en dialog med personen och följa myndigheternas råd för att minska risken för smittspridning.

”Om arbetet tillåter, kan det vara lämpligt att arbeta hemifrån under virusets inkubationstid, även om personen är symptomfri. Inkubationstiden bedöms idag vara upp till 14 dagar.”

– Vi har också lagt ut länkar till exempelvis Folkhälsomyndigheten så att arbetsgivare kan hålla sig uppdaterade, säger Anna von Malmborg, samordnare för arbetsmiljöfrågor på Skao.

Hon berättar att arbetsgivarorganisationen har varit i kontakt med Folkhälsomyndigheten för att få reda på vilken hållning myndigheten har om någon skulle avlida i coronaviruset.

– Vi ville veta om det fanns några direktiv på hur avlidna ska hanteras och transporteras, men de utfärdar inte några riktlinjer specifikt för coronaviruset, utan hänvisar till förfarandet vid infektionssjukdomar, säger hon.

Vad som gäller då är att kroppen ska läggas och transporteras i en vätsketät bisättningssäck och att de som utför hygienisk förberedelse av kroppen inför begravningen ska använda lämplig personlig skyddsutrustning.

– Om det kommer ny information så går vi ut med det. Vi är inte i den situationen nu men skulle vi hamna där så är det viktigt att få detaljerad information om hur personalen ska agera vid eventuell risk för smitta.

Vidare skriver Skao att smittat kistlagt stoft är något som återkommande behöver hanteras inom begravningsverksamheten:

”Exempelvis finns instruktioner för hantering av avlidna med ebolasmitta från 2014 i den webbaserade handboken Beda. Om myndigheterna utfärdar liknande instruktioner för coronaviruset, återkommer vi med mer information om det.”

Taggar:

Sjukdomar Corona