Konsten en möjlighet för församlingarna: ”Gör kyrkan relevant”

Prästen Mats Hermansson

Prästen Mats Hermansson säger att konsten är ett sätt för församlingen att vara dagsaktuell. Foto: Lars Rindeskog

Haka på kulturveckan. Förankra internt. Och framför allt: Var inte rädd. Det är några av råden till församlingar som vill ordna konstutställning i kyrkan, i en bok av Mats Hermansson, präst och konstnär. Han vill lyfta konsten som en möjlighet för varje församling.

Hur kan kyrkan bli relevant? Frågan dryftas på alla nivåer. Svaren som nämns rör allt från predikan till diakoni.

Prästen Mats Hermansson har ett alternativt förslag: Visa konst.

– Konst är en möjlighet för varje församling. Den är ett sätt att närma sig både sin samtid och sitt lokalsamhälle.

Den konkreta ekvationen är enkel menar han: I varje bygd finns konstnärer som vill ställa ut men som saknar lokaler. Svenska kyrkan har tusentals.

Men det handlar framför allt om ett inflöde på djupare nivå.

– Konsten är ett snabbspår till att bli dagsaktuell. Konstnärer är duktiga på att ta tempen på tidsandan. Det behöver vi ofta hjälp med i kyrkan.

Beskriver konstnären och teologen som kusiner

Mats Hermanssons har arbetat med konst under hela karriären. Dels som utövare – många känner till hans presenningsikoner. Dels som arrangör – bakom sig har han ett antal utställningar i kyrkor, främst i Visby och Örebro.

Som hjälp till församlingar som vill höja ambitionerna har han skrivit en bok: Konst i kyrkorummet (Argument förlag). Den börjar i den teologiska analysen, som utgår från kyrkans uppdrag att presentera evangeliet. Mats Hermansson beskriver konst­nären och teologen som kusiner.

– Konstnären vrider och vänder på alltför färdiga sanningar för att lyfta fram det angelägna. Samma sak som kyrkan jobbar med. Konsten är kyrkans existentiella kompis i kulturlivet.

Mötet mellan konst och kyrkorum kan provocera

För den församling som vill höja ambitionerna på konstområdet är steget både litet och stort. Det finns formella regelverk och outtalade traditioner att förhålla sig till. Mats Hermansson predikar samtidigt ett slags grund­läggande ”bara gör”-attityd.

– Man ska bereda marken internt men man ska inte vara för orolig. Tänk på utställningen som en konsert. Låt den bullra och ta ut svängarna, när sista tonen klingat ut finns ingen åverkan i kyrkorummet. Det är ju inte konst som ska hänga permanent.

De som är kritiska då? Som tycker att den konst som visas är stötande? Det är ingen nyhet att mötet mellan konst och kyrkorum kan provocera.

– Termen provokation kommer ofta upp i samtalet om konst. Ordet betyder att man släpper in en annan röst. Man låter någon annan tala. De extrema bråken är väldigt ovanliga. Diskussionen som uppstår kan vara välgörande för både församlingen och den allmänna debatten.

Bli en del av det lokala kulturlivet

Hans egen erfarenhet är att konstnärer som släpps in i kyrkan snarare blir så vördnadsfulla att de riskerar att begränsa sig själva. Församlingens uppdrag blir då att förklara att det är okej att ta i; i kyrkorummet finns så mycket annat som konkurrerar med både färger och interiör.

En lämplig början för den församling som vill arrangera en utställning kan vara att ta kontakt med arrangörerna till den lokala kulturveckan.

– I varje trakt finns en kulturnatt eller kulturvecka då ­gallerierna håller öppet. Självklart ska kyrkan haka på! Ordna öppen kyrka och bjud in lokala konstnärer, då får man nya vänner och blir en del av det lokala kulturlivet, säger Mats Hermansson.

Behövs bilder som påminner om samhället 

Han påminner om att det är bra att ha formulerat sig internt kring arrangörskapet. När lokaltidningen skriver att församlingen vill visa konst kommer det höra av sig folk som säger att de gör kristna och religiösa bilder, ­menar han.

– De bilder som många tycker passar bra i kyrkan passar oftast bättre därhemma. Änglar och andra typiskt bibliska motiv har kyrkan redan. Det vi istället behöver är bilder som påminner om samhället utanför.

I boken finns förslag till en utställningspolicy som man kan förankra i församlingen, till exempel genom ett kyrkorådsbeslut. Där finns också handfasta tips om hur man hänger bilder utan att göra åverkan på kyrkorummet.

Konsten - ytterligare ett sätt att kommunicera 

På frågan om det behöver bli dyrt är svaret ”det beror på”.

– Som församling måste man förstå att konstnären lever på sitt konstnärskap; bjuder man in till en separatutställning är det rimligt att i förväg komma överens om utställningsersättning, säger Mats Hermansson. Om man ordnar en grupputställning kring ­exempelvis temat påsk är det lägre kostnader.

– Det behövs inga stora pengar för att dra i gång en konstsatsning. Men det är viktigt att den syns i budgeten eftersom det är i budgeten församlingen gör sina prioriteringar. Man kan jämföra med vad kyrkomusiken kostar per år. Konsten är ytter­ligare ett sätt för församlingen att kommunicera.

Kyrkans relation till konsten "kluven"

En av dem som jobbat länge med konst på församlingsnivå är Karin Håkansson, numera pensionerad präst. Det första hon gjorde som prästvigd var att starta en målargrupp, ledd av en konstnär från trakten. Deltagarnas verk ställdes sedan ut. 

Karin Håkansson

– På så sätt fick vi kontakt med människor som församlingen tidigare inte haft något förhållande till, säger Karin Håkansson.

Kyrkans relation till konst är kluven, menar hon. Å ena sidan är Sveriges kyrkor fyllda av, och i sig själva, ett konstnärligt kulturarv. Samtidigt är den praktiska kunskapen inte alltid så stor ute i församlingarna.

– Bilden kan användas till mycket och är ett sätt att få människor att släppa fram sina tankar. Bara en sådan enkel sak som att ta en hög med svartvita bilder och låta dem locka fram samtalet.

Bidrog till delaktigheten i gudstjänsten

Det finns också en elitism när det gäller konst, säger Karin Håkansson. Som exempel på hur den kan brytas nämner hon hur alla konfirmander i Barkåkra församling, där hon bor, fick måla en tavla på riktig pannå. Nästkommande söndag var bilderna uppställda längs bänkraderna.

– På så sätt var varje konfirmand delaktig i gudstjänsten.

Karin Håkansson tror att behovet av konkreta råd kring konst i kyrkan är stort. Det finns ofta frågor kring försäkring och kring vad man får och inte får göra.

– Mitt tips är att börja med att starta en arbetsgrupp som sysslar med detta. Där kan man utvecklas och driva frågorna tillsammans.

Fakta: Mats Hermanssons tankar kring konst i kyrkorum

I kyrkan talas och musiceras det. Konsten ger kyrkan tillgång till ett annat språk.

Konst i kyrkorum är mission och evangelisation. Konsten når nya människor som inte brukar komma till kyrkan.

Konstnärer bruka vara bra på att känna av det som rör sig i samhället. De kan hjälpa kyrkan med omvärldsanalysen, med att vara kyrka i samtiden.

Nya bilder hjälper församlingen dels att få syn på vilka bilder det finns många av i kyrkorummet, dels att få syn på vilka det finns få av eller som saknas. 

Taggar:

Konst

Kristina Lindh

Prenumerera på Nyhetsbrev

1 Kommentar

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.

Kyrkoherde
Snömos.