För alla som vill spegla sitt liv i Bibelns berättelser

"Med enkla råd om hur jag som läsare kan meditera över söndagarnas texter, väcks frågor om min egen tro, längtan och saknad", skriver recensenten efter att ha läst Smaka på Guds ord. Foto: Johanna Norin

En vägledning till förnyad bibelläsning. Det finner Gunnar Sjöberg i en bok om bibelmeditationer till kyrkoåret. 

Den predikan som bara riktar sig till andra men aldrig till en själv, berör sällan på djupet. Visst, man kan drunkna i sin egen blick men risken för distansering är större.

Samma gäller vår bibelläsning. En sak är att begripa berättelserna, en annan att gripas av dem.

Smaka på Guds ord är en andaktsbok som varsamt hjälper läsaren att kliva in i Bibelns och kyrkoårets texter. För varje söndag finns en kort text som tar fasta på tema och texter för den dagen. Texter som inte förklaras av en expert men som med reflekterande frågor förflyttar läsaren in i berättelsen.

Så kan även de mest välkända texterna ur kyrkoåret få en fördjupad betydelse i livet som det är just nu. Vi kan läsa Bibeln på olika sätt, men dess bokstäver blir levande när jag ser mig själv i Jesus möte med människor och lyssnar till Guds ord som ett personligt tilltal. Inte då och där till dem. Utan här och nu till mig.

Författarna är 28 skribenter med erfarenhet av Ignatiansk vägledning. Det skulle kunna bli spretigt men blir det inte, eftersom den röda tråden inte är skribentens kompetens och erfarenhet utan en medveten metod för reflektion. Med enkla råd om hur jag som läsare kan meditera över söndagarnas texter, väcks frågor om min egen tro, längtan och saknad.

Boken är tät, vilket gör att den bör läsas långsamt. Förslagsvis en text per vecka, som då följer kyrkoåret. Och det är i sig en utmaning för den som ofta bläddrar igenom en bok för att bilda sig en uppfattning om dess kvalité eller nytta.

Varje text är värd att ta på allvar, läsas flera gånger och få den tid den behöver för att nå djupare och beröra den egna tron. Annars kan boken med dess övningar uppfattas ytlig. Vilket då inte beror på författarna utan på läsarens egna hinder att möta sig själv och sitt eget inre.

Författarna blir medvandrare  som pekar bortom sig själva. De ställer sig inte i vägen för läsaren utan guidar den som vill följa med på en inre pilgrimsvandring i sällskap med Jesus. Metoden drar oss närmare grunden i kristen tro och Bibelns berättelser.

Somliga av oss gillar bibelförklaringar, andra av oss föredrar bibelsamtal. Smaka på Guds ord bjuder in till personlig dialog med Gud utifrån främst evangeliernas berättelser. Det finns inget facit, inget språk- eller kunskapskrav. En dialog för andlig fördjupning som självklart även kan rymma fler människor men i ett rum som rymmer flera tankar.

Boken är en möjlighet för alla som vill spegla sitt liv i Bibelns berättelser och be  tillsammans Bibelns gestalter. Läsaren behöver ingen förkunskap, bara en längtan och ett öppet sinne. Smaka på Guds ord är helt enkelt en vägledning till förnyad bibelläsning och en hjälp att upptäcka Guds närvaro i vardagen.

Gunnar Sjöberg

Fakta: Bok

Bibelmeditationer

Titel: Smaka på Guds ord

Bibelmeditationer till kyrkoåret utifrån första årgångens texter

Redaktör: VT Carlheim

Förlag: Argument 
 

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.