Allt vi behöver göra är att välja väg och språk tillsammans

Mika Wallander

Eftertanke av Mika Wallander.

Med tiden har jag börjat uppfatta hopp som en fråga om praktik. Hopp är ögon som ser, ord som berör och förlossningsvård i källaren när flyglarm går. ­Tidigare tänkte jag nog på hopp som något abstrakt.

I min hemförsamling var vi med om något stort. En vän till oss väntade i över åtta år på ett besked. Väntan innebar stor psykisk påfrestning. Runt vår vän, som befann sig i ett slags ingenmansland, blev vi som ett slags nätverk. Vi kunde bidra med kläder, bostad, samtal, lunch, busskort, jobb och handledning och så vidare.

Personligen lärde jag mig mycket nytt om ­asylprocesser och flyktingpolitik. På allvar fick jag erfara vikten av att bli och vara en del av ett av­bytarsystem runt människor som är i behov av medmänsklighet. Är vi inte alla i behov av medmänsklighet och i behov av att vara en del i medmänskliga nätverk? Tillsammans kan alla och var och en, bidra med något. Ingen människa kan ensam bära allt. 

När beskedet kom blev vi så glada! Äntligen ett tecken på hopp i en sargad och söndrad tid. Äntligen en bekräftelse på att det spelar roll på riktigt det vi gör, säger och ber om. Det levande ordet, det som blev glädje och kropp sa plötsligt; ”ljus, bli till” och ljus blev till. Ljuset skiljdes från mörkret och livet blev något annat än döden. Det levande ordet, Kristi kropp och blod, upprättar och befriar. För vem tillhör äran om inte Gud?

Jag kliver in i den aktuella evangelietexten. Står i dammet bland bokstäver. I värmen av mellanrum. Söker mig fram mellan stor bokstav och punkt. Jag hör hur en person, sann Gud och sann människa, talade. Jag vet att folk lyssnade. En del tyckte att det han sa, om måltiden, var outhärdligt. De blev arga. De stod inte ut. De gick. De hade rätt att gå. Tolv stannade kvar. I dag är det vi. Människor strömmar till och de som valt eller väljer att gå är välkomna tillbaka, om de vill. 

Vi som är kyrkan förkunnar det levande ordet på olika sätt. Vi bidrar med våra egna gåvor och kompetenser och kompletterar varandra. Vi har rum för evangelium och vi är förgrenade i unika församlingar. Vi är kyrka i kraft av Gud. Vi rör oss bland ord som ger evigt liv, ande och liv, livets bröd och livets källa. Ibland är vi allvarliga och säger att vi förstår. Ibland skrattar vi bara. 

Fanns det levande ordet i begynnelsen och blev det kropp i Kristus? Var finns det levande ordet i dag? Är det sången i februariskogen, är det stjärnhimlen, är det två vänner som ler emot varandra? Jag tänker på kyrkklockor, evangelieprocessioner och predikstolar. 

Jag känner tacksamhet. Våra förutsättningar som förkunnare är att vi kan tolka, förstå, känna och tänka. Martin Luther initierade både översättningar av Bibeln till befolkningens modersmål och ”det allmänna prästadömet” under 1500-talet. Gustav Vasas bibel trycktes och människor började att lära sig läsa. I Sverige bildades den evangelisk-lutherska kyrkan och gudstjänsterna började firas på svenska i stället för latin. I samband med reformationen utvecklades det svenska språket och vår förkunnelse. 

I dag kan jag känna hur ”det levande ordet” blir konkret. Glada nyheter, evangelium, får glada ögon, händer och kroppar till svar. Tänk, hur glädje och hopp verkligen kan spridas som ringar på vatten. Tänk, hur viktigt det är att turas om att få ge upp och turas om att hoppas. Gud skiljde ord från ord. Levande ord från döda ord. De ljusare orden från de mörka och de hoppfulla orden från de förödande. Allt vi behöver göra är att välja väg och språk tillsammans. 

Mika Wallander,
präst

Fakta: Sexagesima eller Reformationsdagen

Tema: Det levande ordet

Texter: Jeremia 23:23–29
Hebreerbrevet 4:12–13
Johannesevangeliet 6:60–69
Psaltarpsalm 33:4–9

Liturgisk färg: grönt (alternativa färger violett/blått)

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.