Att lyssna efter det som förenar ger nya perspektiv

– I dialogen mellan judar och kristna har vi praktiserat att lära, lyssna och se vad som förenar, säger Bo Sandahl. Foto: Marcus Gustafsson

I början av juli samlades Internationella rådet för dialog mellan judar och kristna, ICCJ, i Lund för sin årliga konferens. Temat var ”Transformation” och runt 160 personer från 23 länder deltog.

Internationella rådet för dialog mellan judar och kristna, ICCJ, bjöd på ett gediget program under den fyra dagar långa konferensen i Lund. 

– Som arrangör tycker jag att det blev bra. Deltagarna kände sig inspirerade. Det var kompetenta och engagerade talare och de flesta reaktionerna från våra workshops har varit väldigt positiva, säger Bo Sandahl, domprost i Lund och ordförande för ICCJ.

Under temat ”Transformation/Förvandlingar inom och emellan religionerna” fokuserade konferensen på hur den kristna och judiska identiteten påverkats genom den dialog som pågått och fördjupats sedan ICCJ startade 1947.

– Dialogen mellan judar och kristna är en sorts pionjärrörelse. I dag finns många dokument och inititativ som berättar att inställningar ändrats åtminstone från officiellt håll och då kan man konstatera att det är en framgångssaga.

Själv deltog Bo Sandahl bland annat i workshopen ”Från konflikt till gemenskap” om hur de fem ekumeniska imperativen som undertecknades vid påve Franciskus besök i Lund 2016 kan användas även i kristen-judisk dialog.

Medverkade gjorde även kardinal Anders Arborelius, den tyske rabbinen Walter Homolka och Misha Jaksic, ortodox samordnare inom Sveriges Kristna råd. 

– Det ekumeniska samtalat har ofta börjat i en dogmatisk fråga och försökt hitta nästan som i en minsta gemensam nämnare. De fem imperativen talar om ett annat sätt att gå till väga och mycket är sådant som vi i den judisk-kristna dialogen praktiserat. Att lära, lyssna och se vad som förenar. Genom det öppnar man faktiskt upp för att bli någon annan, när man förstår sin tradition från ett annat perspektiv, säger Bo Sandahl.

Med på konferensen fanns även representanter från ICCJ:s medlemsorganisation ”International Abrahamic Forum” och frågor om dialog med muslimska ledare lyftes. Även antisemitismens utbredning och nya uttryck gavs stort utrymme. 

– Det finns gamla spöken och nya. En del av det nya kommer från en kritik mot staten Israel, men det slår över i en demonisering som inte längre handlar om kritik. 

Vad har det för betydelse att konferensen ägde rum i Sverige i år?

– Det får definitivt eko i Samarbetsrådet. Förhoppningsvis ger det ny lust och energi för framtiden och en upplevelse av att vi inte är ensamma utan del av ett större sammanhang.

Fakta: Internationella rådet för dialog mellan kristna och judar

- bildades 1947 som en reaktion på Förintelsen. Idag en paraplyorganisation för 40 organisationer som runt om i världen arbetar med judisk-kristen dialog. Huvudkontoret ligger i Tyskland.

- hade senast sin årliga konferens i Sverige år 1980. Då hade precis Samarbetsrådet för judar och kristna bildats och välkomnades som ny medlem av ICCJ.