Anna Sophia Bonde längtar efter att följa Hagar ut i öknen

Christian Braw har läst Anna Sophia Bondes Mina bibliska storasystrar där författaren reflekterar över tolv kvinnor i Gamla testamentet.

 

I sin nya bok Mina bibliska storasystrar reflekterar Anna Sophia Bonde över tolv kvinnor i Gamla testamentet. Hon gör det utan att moralisera över den bibliska kulturkretsens grundhållning, hon tar människorna och deras förhållanden som de är.

Hon når på detta sätt ett samtal med sina bibliska systrar, där de också får ställa viktiga frågor till henne. Hon ”speglar sig själv i dem”. Några av dem har gripande livsöden, andra är suspekta, som andeskåderskan i En Dor, hon som ”experimenterar med det andliga”.

Anna Sophia Bonde har blick för Bibelns storhet: ”Bibeln svarar på frågan varför människan finns till, vilket hennes syfte är, och hennes mål.” Detta mål når vi inte en och en utan i gemenskap.

När hon skriver om Abraham och Sara understryker hon att det är tillsammans som de fullbordar Guds mening med sina liv. Anna Sophia Bonde skriver att det är man och kvinna tillsammans som är Guds avbild. Hon tillägger: ”Det är därför som äktenskapet är en så stark bild i Bibeln. Här har vi ju manligt och kvinnligt som verkligen sammansmälter, blir ett kött.”

Författaren tänker på möjligheten att liksom Hagar fly ut i ensamhetens öken och möta en ängel.

Just berättelsen om Abraham och Sara talar starkt till Anna Sophia Bonde. När den relationen döljs genom att Abraham av rädsla för att bli mördad kallar Sara för sin syster, drabbas ett helt land. Detta blir för Anna Sophia Bonde ett tecken på hur enskildas synder kan dra med sig stora områden av mänskligt liv ut ur Guds välsignelse.

En annan skada på Abrahams och Saras relation uppstår, när Sara blir otålig på Gud för att hon inte själv får det utlovade barnet. Hon påverkar Abraham att i stället få barn med tjänstekvinnan Hagar. Sara otålighet blir för Anna Sophia Bonde en varningssignal. Saras initiativ får ju olyckliga följder.

Som en konsekvens av konflikten flyr Hagar med barnet ut i öknen, där hon möter ängelns oerhörda fråga: ”Varifrån kommer du och vart är du på väg?”

Hagars flykt väcker överraskande tankar hos Anna Sophia Bonde. Själv är hon ju inte förtryckt av en arg husmor men väl av de tusen splittrande möjligheter, som bjuds i vår tid. Vore det inte en tanke att fly från dem? På den flykten, ut i ensamhetens öken, kan också i dag en ängel möta.

Fakta: Mina bibliska storasystrar

Anna Sophia Bonde

Artos

Taggar:

Bok

Anna Braw