Eftertanke och hopp i en utmanande samtid

Sven Hillert. Foto: Magnus Aronson

Bo Forsberg har läst Sven Hillerts nya diktsamling Tror på något. Tankar om tillvaron.

"En liten men betydelsefull bok. För meditation, eftertanke, samtal och andakt."

”Du säger att du inte tror på Gud, men att du tror på något. Låt oss tala om något.”

Så börjar en diktsamling av Sven Hillert, präst och ekoteolog. Sven Hillert har skrivit flera böcker, bland andra boken Tro i hållbar utveckling, med Gud bortom dualismen. Han skriver ofta om tro i en förvirrad och turbulent värld där människor möter många avgörande utmaningar globalt men också på ett personligt plan.

Diktboken Tror på något handlar om tillvaron och viljan att dela tankar över religiösa gränser och grupperingar. Mellan dem som kallar sig troende eller dem som kallar sig sökare. När vi vardagligt formulerar de frågor som förenar oss som människor och lämnar den tvärsäkra tron, kan något viktigt ske i relationer och skapas inför framtiden.

När jag läser Sven Hillert möter jag en präst som längtar efter en relevant kyrka i ett samhälle där tro, kunskap och engagemang ofta ställs mot varandra. Han uttrycker längtan efter en helhetssyn där diskussioner och politiska debatter i vårt samhälle bara handlar om ekonomisk tillväxt utan att ta hänsyn till klimatförändringar. Han vill tala om personligt ansvar och vad andlighet uttryckt i tro egentligen betyder i dag. Att tro på något större som faktiskt möter våra gemensamma behov som människor, för att få ett sammanhang och helhet i livet.

Sven Hillert har gåvan att formulera de frågor vi alla bär inom oss om vad det är som händer omkring oss och i mitt eget liv. Men han skapar också hopp med sin övertygelse om att det går att förändra. Ett återkommande tema i utmaningarna är att det inte är för sent.

Två exempel:

Jag tror på något som protesterar mot lögn och förbannad dikt,

som aldrig verkar med våld och vapen men alltid kan ta konflikt.

Och: 

Jag tror på något

Som är starkare än rädslan

När skräcken kväver drömmar.

Kan vår tids utmaningar, tro och verklighet formuleras bättre? En liten men betydelsefull bok. För meditation, eftertanke, samtal och andakt. Till och med som en politisk pamflett i en utmanande värld där värderingar och helhetssyn saknas. Jag rekommenderar boken för eftertanke i en förvirrad men utmanande tid.

Bo Forsberg

En liten men betydelsefull bok. För meditation, eftertanke, samtal och andakt.

Fakta: Tror på något. Tankar om tillvaron

Sven Hillert
Proprius

Taggar:

Bok Poesi