Vi är alla Kain och apartheid och Skandiamannen

Den skuggsida du tror dig se hos andra är oftast din egen. Kampen mot ondskan förs i den orädda blicken på sina egna privilegier.

Eftertanke av Kent Wisti.

Du är Christer Pettersson du också. Det är titeln på en bok av Marcus Birro som kom ut 2005. Boken vet jag inte så mycket om mer än att det kan vara en av de bästa boktitlarna som finns. Du är Christer Pettersson du också. Ett namn och en riktig människa bakom. Människan vet vi väldigt lite om men desto mer om namnet som frigjorde sig och under några år fick bli en del av kvällstidningsdramaturgin och en arketyp för något slags ondska.

Den aggressiva, impulsiva våldsverkaren med stora gester. En misstänkt statsministermördare och lynnig missbrukare från samhällets marginaler. Du är Christer Pettersson du också.

Vi vet inte om Christer Pettersson mördade statsminister Olof Palme. Han är frikänd och då ska vi betrakta honom som oskyldig. Palmeutredningen har spänt över hela fältet av motivbild från enskilda människor med dunkla motiv till storpolitiska onda strukturer som agerade för att upprätthållas.

Onda handlingar utförda av trasiga och avvisade personer eller regimer som bygger på människans inneboende svaghet för förtryckande strukturer. Kan vara att vi är apartheid vi också. Hur vi än frågar om vi verkligen ska ta vara på vår bror så lever vi alla i och av förtryckande strukturer vad gäller klassamhälle, sexism, rasism, funktionsnormer, nationalism. Ingen vill vara bytesdjuret men du är Svarte Petter du också.

Det skulle dröja till pandemiåret 2020 då Palmeutredningen kunde presentera ett scenario den höll för troligt och därefter lägga ner utredningen. Den avancerade kriminaltekniska metoden gubbgissning presenterade den så kallade Skandiamannen som också fick ett namn. Ett namn och en riktig människa bakom. Människan vet vi väldigt lite om men även här har ett porträtt tecknats i medierna. Han framställs som en tämligen sorglig figur. En människa som hela tiden ville göra sig större och viktigare än vad han var eller innerst inne upplevde sig som.

Starka narcissistiska drag som gjorde att han hela tiden överdrev sin hjältemodiga roll i morddramat. Hur han hade hjälpt såväl statsministerparet, polisen och sedan själv tagit upp jakten på mördaren. Så kan han ha varit mördaren själv.

Var han en man som i sin litenhet törstade efter kärlek och bekräftelse? Vi vet inte det. Men vi vet att ondska ibland springer ur människans djupaste rädsla – rädslan att bli avvisad. Du är Skandiamannen du också.

Efter ett långvarigt alkoholmissbruk och en skilsmässa suiciderade Skandiamannen vid millennieskiftet. Vi vet inte heller om det var Skandiamannen som mördade statsministern. Men i den sista intervjun han ger presenterar han själv en motivbild:

”Tänk om den beundrade statsministern snäser av vederbörande på ett föraktfullt sätt. Avvisade och vända ryggen åt blir några av oss förbannade. Om då någon av oss också går runt med ett vapen – så kanske vi tar till det vid ett sådant tillfälle. Sinnet rinner till – vi tar några steg efter mannen, lägger handen på hans axel för att stoppa honom: Din djävel! – pang. Det är tyvärr mänskligt – eller omänskligt.”

Ondska är lika lite som kärlek ett entydigt begrepp. Ondska är en mängd trasigheter, törst, förhävelse et cetera som samverkar med yttre strukturer och sammanhang. Det Skandiamannen ger som motivbild är i princip identiskt med det första brodermordet beskrivet mytologiskt i Bibeln. Du är Kain du också. Bibeltexterna den här söndagen manar till kamp mot ondskan. Och då menar de kamp. Det handlar om jättar som ska dräpas, ogudaktiga som ska uteslutas ur gemenskapen och demoner som ska drivas ut. Men du är Goliat du också.

Kampen mot ondskan förs inte med stenslungor, böne-MMA eller skinande rustningar. Kampen mot ondskan handlar om modet att vara naken. Att i sig själv och tillsammans med andra öva modet att vara tillhörig, delaktig och i tilliten av att Guds ansikte är vänt mot dig. Den skuggsida du tror dig se hos andra är oftast din egen. Kampen mot ondskan förs i den orädda blicken på sina egna privilegier. Där måste vi också hjälpa varandra. Din grav är också tom.

Fakta: Tredje söndagen i fastan

Tema: Kampen mot ondskan

Första årgångens texter:

Första Samuelsboken 17:40−50

Efesierbrevet 5:1−9

Lukasevangeliet 11:14−26

Psaltaren 25:12−22

Liturgisk färg: blå/violett