Hon ger tips: Så samarbetar du med dem du inte håller med

Sofia Camnerin

Sofia Camnerin, teolog och generalsekreterare för Sveriges kristna råd, satt fram till i fjol i Kyrkornas världsråds centralkommitté. Hennes senaste bok bygger på lärdomar från arbetet i båda organisationerna, liksom från tiden som biträdande kyrkoledare i Equmeniakyrkan.  Foto: Mikael M Johansson

Ekumenik är inte att ha det trevligt ihop utan att hantera världens akuta problem. Det menar Sofia Camnerin, aktuell med en bok om konsten att samarbeta med dem man inte håller med.

Samtidskulturen förespråkar acceptans och kyrkan talar tidlöst om försoning. Båda har sina poänger, minst sagt. Men budskapet kan också användas i överslätande syfte.

Därför väcker titeln på Sofia Camnerins nya bok intresse. Stå ut med de andra heter den och handlar om hur man kan arbeta för enhet utan att upplösa de skillnader som finns. Det är en bok om att både värna och verka över gränser – privat, kyrkligt, politiskt.

Sofia Camnerin är teolog och generalsekreterare för Sveriges kristna råd (SKR) och satt fram till i fjol i Kyrkornas världsråds (KV) centralkommitté. Boken bygger på lärdomar från arbetet i de båda organisationerna, liksom från tiden som biträdande kyrkoledare i Equmeniakyrkan.

Kyrkan inte oskyldig

Hon säger att boken föddes ur en brådskande frustration.

– Hela förra våren var turbulent. Rysslands angreppskrig hade startat och gjorde det tydligt att kyrkan inte är oskyldig utan i högsta grad indragen. Kyrkornas världsråds generalförsamling och möte med dess centralkommitté närmade sig, där många konflikter skulle mötas i samma rum. På Sveriges kristna råd jobbade vi med våra nationella kriser. Under hösten stod riksdagsvalet för dörren, det offentliga samtalet blev hårdare och hårdare.

Och så klimatnödläget på det, där behovet av aktion är akut samtidigt som de bromsande rösterna är starka.

Läsaren får handfasta tips

Sofia Camnerin började skriva för att visa hur mycket lärdom det finns att hämta ur den ekumeniska erfarenheten och ur den feminist- och befrielseteologiska tradition som hon står i. Hennes personliga husteolog, amerikanska Rita Nakashima Brock, med sin analys av ambivalens och tvetydighet, är närvarande i boken. Det är även Sofia Camnerins bakgrund som mamma till ett (nu vuxet) barn med särskilda behov.

– Genom honom har jag sett hur svårt människor har att hantera avvikelse. Med boken vill jag visa hur ekumenik inte handlar om att samarbeta för att ha det trevligt, utan att det på djupet är ett svar på de flesta problem vi ser i världen i dag.

Läsare som söker handfasta tips hittar dem i form av blå och orangea kort. De används i KV:s generalförsamling och är en väg till beslutsfattande via konsensus. Sofia Camnerin beskriver hur man steg för steg går framåt mot formuleringar alla kan enas kring.

"Det blå kortet har rädda mig"

Med de så kallade indikatorkorten visar varje delegat sin ståndpunkt. Orange kort betyder medhåll, blå betyder att man inte instämmer.

– När ordföranden noterar att mängden blå kort är många ber hen någon att gå fram och säga vad man motsätter sig. Efter det försöker man hitta en ny skrivning. Det blå kortet har räddat mig själv många gånger, det är ett sätt att protestera när det blir outhärdligt.

Metoden kräver aktivt presidium och gott om tid, säger Sofia Camnerin. Belöningen är den gemensamma processen där åsikter kan omprövas även om man inte landar i att alla tycker samma.

– I täta gemenskaper, som den lokala församlingen, kretsar enhetstanken ofta om att vi ska tycka likadant, vilket gör att vi börjar kontrollera varandra. I stället kan man förlägga enheten i ett utrymme i mitten, utanför oss själva.

Värdet av sårbarhet

Det är en uppmaning om att inte ta enhetsidealet så personligt.

Samtidigt pekar Sofia Camnerin på värdet av sårbarhet. Något som kräver att det allra mest personliga ges plats.

I boken beskriver hon en specifik händelse i KV:s centralkommitté. Ärendet gällde frågan om uppförandekod under den kommande generalförsamlingen. Flera delegater menade att policydokument är onödiga och att det räcker med Bibeln.

En kvinna reste sig då och sa ”Jag är själv överlevare av sex­övergrepp och vet att det inte räcker med Bibeln”. Efter henne anmälde sig ett antal talare som med Bibeln som grund argumenterade emot.

– Det höll på att aldrig ta slut, det blev som ytterligare en kränkning. Då ställde sig en annan ung kvinna vid mikrofonen. Under tårar förklarade hon att detta var det värsta hon varit med om. Hur kan vi göra såhär mot varandra, sa hon. Det blev alldeles tyst i lokalen.

"När vi erkänner vår ofullkomlighet uppstår gemenskap"

Efter debatten gick en av de mest hårdföra motståndarna till förslaget fram till den unga kvinnan. Mötet mellan dem blev starkt, berättar Sofia Camnerin.

– Jag har som feministteolog värjt mig mot hur vi i kyrkan talar om sårbarhet på ett sätt som riskerar att förstärka och glorifiera lidande. Samtidigt har jag fått erfara den kraft som blir förlöst när vi släpper våra försvar. När vi erkänner vår ofullkomlighet uppstår gemenskap.

Vad kräver då de skarpaste av lägen? Som det världen står i nu, i och med Rysslands angreppskrig på Ukraina. Sedan februari i fjol har samtalet i både SKR och KV kretsat kring frågan om den ryskortodoxa kyrkans roll. Många har redan från start menat att den bör uteslutas. Det är en ståndpunkt som växer sig allt starkare.

Vad den ortodoxa familjen vill

Sofia Camnerin säger att uteslutning riskerar att skapa ännu större antagonism och jämför med FN, en organisation som inte kastar ut medlemmar.

– Som kyrkor på den här jorden utgör vi en gemenskap, det är ett faktum. Den ­ryskortodoxa kyrkan är dessutom världens största ortodoxa kyrka. Organisationerna är indelade ­efter kyrko­familj, frågan handlar bland annat om vad den ortodoxa familjen vill. Det finns länder där som ser på Ryssland med helt andra ögon än vi och som är tacksamma för att Ryssland stått upp för dem.

Vid sidan av den komplicerande politiska nivån finns den relationella, poängterar Sofia Camnerin. Den ryskortodoxa kyrkan fanns tills helt nyligen även i Ukraina, där dess metropolit fördömde kriget. Och den ryskortodoxa kyrkan i Sverige tar emot ukrainska flyktingar.

Jämförelse med en krisande familj

Från både SKR:s och KV:s sida följer man utvecklingen noga. Vilka bedömningar som kommer att göras beror på händelsförloppet.

Sofia Camnerin jämför med situationen i en krisande familj.

– Det krävs otroligt mycket för att säga till en familjemedlem att du inte längre vill ha med den att göra. Det hindrar inte att du kan komma till en punkt där relationen för din egen del blir enbart destruktiv. För mig som generalsekreterare i SKR är den rysk­ortodoxa kyrkans roll en fråga om vilket utrymme vi har att upprätthålla vår integritet, att vi kan fortsätta att säga sanningen. Och sanningen är att detta angreppskrig är djupt orättfärdigt.

Bland kyrkans bilder av enhet finns två huvudtyper. Den ena går ut på att kyrkor och samfund kommer från en gemensam stam och därefter har förgrenat sig. Den andra om hur kyrkans skilda källflöden ska rinna ut i en gemensam flod.

"Vi tror på Kristus som orkade med verkliga skillnader"

Själv efterlyser Sofia Camnerin metaforer som utmanar den ­västerländska kristendomens linjära bilder och hjälper kyrkan att ta itu med verkligheten här och nu.

– På församlingsnivå ­behöver vi komma längre än att tänka att det är fint att vi kan besöka varandras kyrkor. Vi måste ­vända blicken utåt, mot den globala ­nöden och fråga oss vad vi där kan svara på gemensamt.

En värld i upprustning, en klimatkrisande jord och en kulturkrigande offentlighet. Nog kan, och ska, kyrkan bidra i en polariserad tid, menar Sofia Camnerin.

– Vi är kallade att arbeta för det. Vi tror på en Kristus som ­orkade med verkliga skillnader, som hela tiden rörde sig i utkanterna och de minst väntade sammanhangen.

Fakta: Sofia ­Camnerin

Ålder: 51 år

Gör: Pastor, teolog och generalsekreterare för Sveriges kristna råd (SKR). Fram till 2022 ledamot i Kyrkornas världsråds (KV) centralkommitté.

Aktuell med: Stå ut med de andra (Verbum)

Tidigare titlar i urval: Försoning behövs (2012), När livet stramas åt skärps blicken (2016), När larmet tystnar hörs tonen (2020)

 

Kristina Lindh

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Vilken relevans har ålder?
Varför är ålder relevant att skriva ut? Spelar det någon roll om vi är 12, 20, 30, 40, 50, 70 eller 109 år?