Stort behov av genomtänkt teologi om Jesus Kristus

Jesus är inte lätt att få grepp om. Vi ser honom genom lager av förväntningar och förutfattade meningar. Att bara ”läsa som det står” – även om det vore möjligt – är inte heller önskvärt eftersom det i praktiken innebär att tacka nej till den sakkunskap som teologin bidrar med.

Med all hjälp från teologer och forskare är det ändå svårt att veta om jag har en realistisk bild av Jesus Kristus. Att läsa evangelierna på sin kammare är ett sätt att försöka få kontakt med honom. Och ibland känns det som om det lyckas.

Men samtidigt är avståndet stort till den nytestamentliga miljön. Den Jesus som går omkring och predikar, åker båt på Gennesarets sjö och rider på en åsna. En genomdigitaliserad människa i det tjugoförsta århundradet. Kan han och jag verkligen förstå oss på varandra?

Där blir mitt behov av kristologi uppenbart. Genomtänkt teologi om vem Kristus är, före och efter uppståndelsen, och vad detta får för konsekvenser för tro, liv, kyrka, samhällsansvar. Samt för relationen mellan Jesus och en person född många år efter honom, i en annan tid, med andra villkor.

Med all hjälp från teologer och forskare är det ändå svårt att veta om jag har en realistisk bild av Jesus Kristus.

Denna bilaga vill vara ett bidrag till den förståelsen. Barbro Matzols målar med hjälp av sina intervjupersoner en bild av vad en kristologisk spetsforskning skulle kunna bidra med. Jonas Eek recenserar boken God visible, som han beskriver som en historisk lärdomsresa i synen på Kristus.

Kristina Lindh och illustratören Anders Westerberg skissar de sex vanligaste bilderna av Jesus. Undertecknad har intervjuat Bengt Holmberg som sett Jesusforskning komma och gå. Och fotografen Marcus Gustafsson har knackat på hos folk och bett att få se vilka Kristusmålningar och Jesusprylar de har hemma.

Vi är glada över att kunna ge ut denna viktiga bilaga trots påfrestningarna under coronapandemin. Hör gärna av dig och berätta vad du fick ut av Tanke & Tro denna gång och vad du vill läsa om i framtiden.

Taggar:

Tanke & tro

Brita Häll