Vi funderar över livsmål men uppnår inget utan Gud

Foto: Mikael M Johansson

Att lyssna i tro och leva i tro handlar mer om vilja och inställning än om förmåga.

Astrid Antesten skriver veckans Eftertanke.

I dagens samhällsdebatt är skolan ofta i fokus. I höst har det bland annat handlat om kursplanerna och dess innehåll. Vad är viktig kunskap? Vad behöver barn och ungdomar lära sig för att förstå den värld de lever i? Vilka kunskapsmål ska uppfyllas? Vad är nödvändig kunskap för ett bra liv?

Även inom de kyrkliga utbildningarna är frågorna aktuella. På utbildningsinstitutet har vi under de senaste veckorna mött våra studerande i lärandesamtal, där viktiga frågor har varit vilka lärandemål den studerande har och hur de ska uppnås. I både kursplansarbetet och lärandesamtalen handlar det om att formulera mål och staka ut vägen till måluppfyllelse.

Vad är måluppfyllelse – och hur når man dit? Om man går ut på internet och ställer frågan ”hur ska jag nå mina mål?” får man många träffar. Svaren handlar framför allt om viljestyrka, motivation och fokusering. Man uppmuntras till att fundera över vad man är beredd att göra och vad det får kosta. Konkreta tips ges på avslappningsövningar, meditation, mental och fysisk träning, planering, kontroll, delmål och belöningar.

I dagens evangelietext kommer en laglydig man fram till Jesus och frågar ”vad skall jag göra för att vinna evigt liv?” En fråga som är lika central i dag som den var på Jesu tid, även om den kanske inte formuleras på exakt samma sätt.

Vem är jag? Vad är meningen med mitt liv? Vad är viktigt för mig? Hur blir jag lycklig? Frågorna känns igen, de ständigt återkommande livsfrågorna, som vi nog alla har ställt i en eller annan form. Hur ska jag leva mitt liv? Vilka vägval ska jag göra? Vilken utrustning behöver jag? Vilka röster ska jag följa?

Att lyssna i tro och leva i tro handlar mer om vilja och inställning än om förmåga. Det handlar om att vilja följa Jesus och vara lyhörd för Guds vilja.

Jesu svar till mannen i evangelietexten är ”Ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga; då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig”. Mannen blir inte glad och nöjd över svaret. Det står att han gick därifrån bedrövad, för han ägde mycket. Jesu svar var alltför radikalt för honom, det skulle innebära en förändrad livsinriktning och för det var han inte beredd.

Helgens texter handlar om att lyssna i tro. Att lyssna i tro innebär att i ord och handling leva efter Guds vilja, att helhjärtat höra och göra. Lärjungarna, som har lyssnat till mannens fråga och Jesu svar, blir förskräckta när Jesus säger till dem ”Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike! Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike”.

Reaktionen är djupt mänsklig och de ställer genast motfrågan: ”Vem kan då bli räddad?” Oroliga inser de konsekvenserna av Jesu ord – det finns ingen nåbar räddning för människan. Men samtalet slutar inte med lärjungarnas uppgivna fråga och insikt utan med Jesu hoppfulla löfte:” För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt.”

Det är viktigt att fundera över livsmål och livsväg, att våga välja och mod att följa sina vägval. I bergspredikan säger Jesus ”där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara” (Matteus 6:21). Att lyssna i tro och leva i tro handlar mer om vilja och inställning än om förmåga. Det handlar om att vilja följa Jesus och vara lyhörd för Guds vilja. Med Guds hjälp finns det möjlighet till måluppfyllelse, det finns hopp om liv – evigt liv – för alla!

Astrid Antesten
chef för församlingspedagogprogrammet vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut

Fakta: 18:e efter Trefaldighet – Att lyssna i tro

Andra årgången:

Femte Moseboken 30:11−16

Jakob 2:8−13

Markusevangeliet 10:17−27

Psaltaren 19:8−15

Liturgisk färg: grön

Taggar:

Eftertanke
50

Lediga jobb

LEDIGA JOBB

Härnösands stift
Uppsala stift
Stockholms stift
Strängnäs stift
Lunds stift
Linköpings stift
Västerås stift
Västerås stift