Katarinamässan

Katarinamässan ryms inte i nya kyrkohandboken

Den nya kyrkohandboken kommer inte att ge plats för Katarinamässan. Antingen måste handboken omarbetas så att lokala församlingar ges större frihet att utforma sin gudstjänst. Eller så får vi begära ny dispens eller inse faktum att Katarinamässan inte kan firas.

Katarinamässan har sedan 2011 varit Katarina församlings huvudgudstjänst. Förra året fick Katarina församling pris som ”Årets förnyare i Svenska kyrkan” och Katarinamässan samlar i snitt cirka 400 personer per söndag.

Under processen med den nya kyrkohandboken har församlingen varit remissförsamling och fått dispens för att kunna utforska nya uttryck och former. Vi har arbetat med tilltal, tillgänglighet och klang. Med enkla medel har vi försökt åstadkomma en delaktighet i predikan, musik, bön och liturgi, och därmed möta människors självklara behov av att omsätta sin andlighet och tro i handling.

Under senare år har Katarinamässan blivit en inspirationsplats, inte bara för ett stort antal gudstjänstdeltagare, utan också för tillresta församlingar från hela landet, där mycket av vårt arbete handlat om att uppmuntra dem att våga improvisera, leka, lyfta blicken och att ge gudstjänstdeltagare en uppgift. Utan möjligheterna att lokalt kunna förhålla oss fria till formen, hade vi inte åstadkommit detta. Vi är också övertygade om att det inte är främst vid skrivbordet eller på personalmöten utforskandet burit frukt, utan via relationer och möten med våra gudstjänstdeltagare, möten i verksamheter och närmiljö.

Den nya kyrkohandboken kommer inte att ge plats för Katarinamässan. I och med handboksförslaget som det ser ut idag, och när Katarina församlings dispens löper ut, finns tre möjliga scenarier:

1. Att den nya kyrkohandboken omarbetas så att lokala församlingar ges större frihet att utforma sin gudstjänst.

2. Att Katarinamässan måste begära ny dispens. Det vore beklagligt om den nya handboken, som ska rymma både tradition och förnyelse, inte rymmer Katarinamässan.

3. Att vår församling och Svenska kyrkan tvingas ställas inför det faktum att Katarinamässan inte kan firas.

Vi vill fortsätta vara en inspirerande mötesplats för alla uttryck som ryms i Svenska kyrkan, och ett hälsosamt laboratorium för kyrklig förnyelse.

 

Olle Carlsson, kyrkoherde

Inge Gustafsson, kyrkorådets ordförande

Camilla Lif, komminister och verksamhetsledare för gudstjänstverksamheten

Hans Vainikainen, kyrkomusiker och verksamhetsledare för musikverksamheten

Irma Schultz, musiker och samordnare för gudstjänster och konserter

Kristina Högdahl, verksamhetsledare för diakoni-, ungdoms och integrationsverksamheten

Mer inom samma ämne
Katarinamässan
Katarinamässan
Katarinamässan
Katarinamässan