Sekularisering

Här hittar du våra artiklar som har med sekularisering att göra.

De finns de som menar att svenskar är världens mest sekulariserade folk. Med vad betyder sekularisering egentligen? Sekularisering har flera betydelser.

I ett sekulärt  samhälle blandas inte det statliga och politiken med det religiösa. Inom utbildningsväsendet kan sekularisering märkas av genom att religiösa förklaringar till olika händelseförlopp ersätts med andra typer av förklaringar.

Något annat som utmärker en sekulär stat är att det inte finns religiösa inslag i lagstiftningen. Sekularism kan även innebära att religion mer blir en privat angelägenhet och att de offentliga rummen hålls neutrala.  

Sekularisering i ett samhälle kan även komma till uttryck genom att i allt färre i samhället ser sig som religiösa. 

Nedan hittar bland annat artiklar som tar upp forskning kring ämnet. 

David Thurfjell