Svenska Bibelsällskapet

Här hittar du alla våra artiklar om Svenska Bibelsällskapet.

Svenska Bibelsällskapet, grundat 1815, är en ideell förening med syfte att sprida Bibeln i Sverige. Dess arbete omfattar översättning, utgivning och distribution av Bibeln och relaterad litteratur. Som en ekumenisk organisation samarbetar den med olika kristna trossamfund, akademiska institutioner och internationella partners såsom United Bible Societies. Bibelsällskapet spelade en central roll i lanseringen av Bibel 2000 och fortsätter att övervaka översättnings- och forskningsfrågor med sikte på framtida bibelöversättningar. Med sitt kansli i Uppsala och ledning av biskop Åke Bonnier och generalsekreterare Anders Göranzon, är de aktivt engagerade i globala bibelöversättningsprojekt.

Svenska Bibelsällskapet
Foto: Marcus Gustafsson