Biskopsval

En biskop som skulle göra skillnad

Maria Hjortstorp diakon i Gustaf Vasa församling
Foto: Lars Rindeskog

Vi är många som tror att Bengt Kristensson Uggla är den person som verkligen skulle kunna göra skillnad som biskop i Stockholms stift, anser diakonen Maria Hjortstorp.

Att vara kristen är att göra det lättare för andra att andas. Så formulerade sig Gustaf Wingren en gång för länge sedan när jag lyssnade till honom som student. Jag pluggade på Socialhögskolan då. När jag många år senare samtalade med Bengt Kristensson Uggla svarade han med ett återge en annan formulering från Gustaf Wingren om vad den kristna tron kan förmedla till oss människor inför tanken på död och uppståndelse: ”För en brottsling inte mindre än hopp och för ett helgon inte mer än hopp”.  Det harmonierar väl med biskop Eva Brunnes valspråk; gör inte skillnad på människor.

Jag uppfattar hos Bengt Kristensson Uggla ett stort intresse för diakonins teologi vilket kanske inte uppmärksammats eftersom hans akademiska cv är så iögonfallande. Ett exempel på detta är att han varit med om att utveckla konceptet ”personcentrerad vård” i egenskap av gästprofessor i vårdvetenskaplig personfilosofi vid Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet. På samma sätt som docent Jonna Bornemark har forskat med undersköterskor som målgrupp och myntat begrepp som förpappring inom vård och omsorg tror jag att Bengt bryr sig om hur det diakonala arbetet i Svenska kyrkan kan utvecklas och få utrymme.

I mina ögon är Bengt är en allvarligt menande teolog med stor skärpa och socialt patos. Precis som Gustaf Wingren, som han skrivit om och lyft fram, personifierar Bengt Kris-tensson Uggla vetenskaplighet, stort engagemang och en personlig bekännelse. Han är sedan 2005 professor i filosofi, kultur och företagsledning vid Åbo universitet.

När det nu är dags för Stockholm att välja ny biskop är vi många som tror att Bengt Kristensson Uggla är den person som verkligen skulle kunna göra skillnad för Stockholms stift.

• Samhällskompetens med ett stort nätverk inom kultur och näringsliv. Hans specialitet är filosofi, kultur, före-tagsledning och teologi.

• Teologie doktor och docent i tros och livsåskådningsvetenskap vid Uppsala universitet. Leder och handleder doktorandprojekt vid Åbo universitet för flera teologer från Stockholms stift.

• Flitig gudstjänstfirare med en egen tro och bekännelse. Han kopplar samman vår moderna tid med kerygmat.

Hans akademiska cv är svåröverträffat vilket kanske kan vändas till hans nackdel. Det vore ett stort misstag. Han är ingen torr akademiker som saknar utstrålning. Tvärtom har han begåvats med ett stort intresse för människor, konst, musik och samtal. Det nätverk av människor som han känner är oräkneligt. Det spänner över hela samhället: biskopar, kyrkfolk, diakoner och präster, museichefer, operasångare, krögare, konstnärer, trubadurer, författare, ekonomer och journalister o.s.v.

Han ser Svenska kyrkan som Stockholms största kulturinstutition. En kunskapsorganisation som borde komma ut i samhällsdebatten. Han förespråkar mötesplatser där kultur, evangelium, kunskap och medmänsklighet råder. Bengt Kristensson Uggla, som hela sitt liv varit aktivt kyrklig men haft sin arbetsplats i den akademiska världen, ser vilka möjligheter som finns inom kyrkan men ser också hur kyrkan inte hittar ut idag utan riskerar att bli mer och mer sluten i sin kyr-kiskhet.

När jag läser boken Katedralens hemlighet, en av hans senaste böcker, väcks mina förväntningar om att få ett herdabrev från en biskop som kan göra skillnad i kyrkan och i samhället i stort idag.

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Mer inom samma ämne