Vi planerar för ett lyckat skifte av biskop i Stockholm

Olle Burell, förste vice ordförande i stiftsstyrelsen
Foto: Marcus Gustafsson

REPLIK. Det är lätt att fastna i olika slags konspirationsteorier, men det är sällan av godo. Låt oss därför lämna allt sådant därhän och koncentrera oss på att stärka Svenska kyrkan som öppen, demokratisk och relevant folkkyrka i Stockholms stift, svarar Olle Burell.

Stockholms stiftsstyrelse, under ledning av biskop Eva Brunne, präglas av en god stämning och ett samarbetsklimat där ledamöter och ersättare från alla nomineringsgrupper är delaktiga.

Jag är övertygad om att Andreas Holmberg kommer att bli en lika utmärkt ordförande, som sammanflätar stiftsstyrelsens processer med biskopens övriga roller och uppgifter, varav rekryteringen av nya präster och diakoner till vårt stift är en av de viktigaste.

Genom det starka stöd som Andreas fick i biskopsvalet, har han visat att han är känd och uppskattad runt om i Stockholms stift och jag vågar påstå att jag talar för hela stiftsstyrelsen när jag säger att han är varmt välkommen. Parallellt med att biskop Eva går in på slutvarvet, ägnar vi nu vår tid åt att lära känna varandra, att planera för ett lyckat skifte i september och att samråda om de strategiska vägval som ligger framför oss för att vässa stiftsorganisationen.

Av alla de ärenden som hanterats av stiftsstyrelsen den senaste tiden var kyrkostyrelsens remiss om biskopsval definitivt inte ett av de tyngre. Förutom svar på ett antal frågor av juridisk karaktär, finns det en bilaga som innehåller en lista över inkomna medskick och förslag på diskussionspunkter, som stiftsstyrelsen lät gå med utan eget ställningstagande.

Att ärendet var aktuellt nu var en slump. Och jag vidhåller att det inte finns någon dramatik i frågan.

Det är lätt att fastna i olika slags konspirationsteorier, men det är sällan av godo. Låt oss därför lämna allt sådant därhän och koncentrera oss på den gemensamma uppgiften: att stärka Svenska kyrkan som öppen, demokratisk och relevant folkkyrka i Stockholms stift.

Olle Burell
förste vice ordförande i stiftsstyrelsen

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.