Ännu inget beslut om fastigheten i Paris

Anna Lundblad ordförande i kyrkostyrelsens råd för Svenska kyrkan i utlandet

En dialog mellan ansvariga tjänstemän på nationell nivå och kyrkorådet i församlingen har inletts för att försöka hitta en lösning

REPLIK

I Kyrkans Tidning nummer 34 uppmanar Elna Wahlgren Lundqvist rådet för Svenska kyrkan i utlandet att hitta andra lösningar i stället för att eventuellt sälja fastigheten i Paris. Fastigheten i Paris är viktig och uppskattad av församlingen och dess medlemmar. Det visar inte minst det engagemang vi har fått ta del av de senaste månaderna.

I sammanhanget är det dock viktigt att klargöra att rådet för Svenska kyrkan i utlandet inte beslutar om fastigheterna inom utlandskyrkan som ägs av Svenska kyrkan på nationell nivå utan det ansvaret ligger på kyrkostyrelsen. Rådet har till uppgift att utarbeta förslag om vilka utlandsförsamlingar som tillhör Svenska kyrkan och vilka övriga utlandsverksamheter som ska finnas samt vilka åtgärder avseende fastigheter och personal som behöver vidtas med anledning av detta. Rådet utreder därför verksamheten inom Svenska kyrkan i utlandet för att belysa och ta fram väl underbyggda förslag till hur och var verksamhet bör bedrivas i framtiden.

En utredning av verksamheten i Svenska kyrkan i Frankrike är tillsatt men ännu inte klar. Det finns ännu inte några beslut i fråga om fastigheten i Paris men en dialog mellan ansvariga tjänstemän på nationell nivå och kyrkorådet i församlingen har inletts för att försöka hitta en lösning.

Anna Lundblad
Ordförande i kyrkostyrelsens råd för Svenska kyrkan i utlandet

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.