Befria oss från hysteriskt räknande!

Per-Rune Svenson komminister

Det är enkelt att årsvis ta fram uppgifterna på antal medlemmar, in- och utträden, döpta, konfirmerade, vigda och avlidna. Utöver detta finns inte tillräckliga skäl att hålla på med det ständiga räknandet ända ner på detaljnivå.

I de tidigare utgåvor av Kyrkans Tidning läste jag på debattsidan inlägg och svar om Svenska kyrkans gudstjänststatistik. Konstruktiva tankar utifrån den digitala sfärens intåg.

Varje år inför den 28 februari sliter medarbetare, kanslier och kyrkoherdar med att slutföra föregående års statistik över gudstjänster, verksamheter med mera. I ett övergripande perspektiv på statistiken anser jag att den i nuvarande form är en besvärande rest från myndighetskyrkan. Ett skavande gissel som tynger och inte är till det gagn som syftet nog var tänkt.

Den enda statistik som egentligen behövs finns redan i kyrkobokföringen, Kbok.

Det är enkelt att årsvis ta fram uppgifterna på antal medlemmar, in- och utträden, döpta, konfirmerade, vigda och avlidna.

Utöver detta finns inte tillräckliga skäl att hålla på med det ständiga räknandet ända ner på detaljnivå om gudstjänster och alla verksamheter etcetera.

Till dem som beslutar nationellt: Befria pastorat och församlingar från detta hysteriska räknande!

Per-Rune Svenson
komminister

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
Åke Appelgren
Halleluja!