Det blir många att anmäla

Per Hansson Seniorprofessor
Foto: wideonet

Jag har knappt varit på någon gudstjänst utan att någon liten detalj saknat stöd i kyrkohandboken

Biskop Erik Eckerdal har blivit anmäld till Ansvarsnämnden för biskopar för några smärre avvikelser från kyrkohandboken. Själv förstod jag inte riktigt vad det handlade om, men en närläsning av det som lades biskopen till last gjorde att jag till slut fattade. Med en kyrkohandbok i handen under gudstjänsten kan man nog hitta fel hos de flesta präster. Om allt skall anmälas blir det mycket att göra för kyrkans jurister!

Jag måste erkänna att jag ibland sagt fel i den trinitariska formeln: I Guds: Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Där kan ett och ha fallit bort: I Guds: Faderns, Sonens och… Sen har jag vid flera tillfällen sagt kalk i stället för bägare. Ränderna går aldrig ur.

Ibland har jag nog sagt Trons mysterium i stället för Stort är trons mysterium. Däremot har jag aldrig sagt ”välkommen” inför kommunionen. Men flera av prästerna i Uppsala domkyrka gör det, har jag noterat. Jag har genom åren samlat på mig mycket som kan anmälas. Det finns ju ingen preskriptionstid inom kyrkojuridiken.

Under ganska lång tid har jag studerat anmälningar mot präster (se till exempel Svensk kyrkotidning 1 2022) . Av 91 allmänna klagomål slutade 66 procent med att domkapitlet inte vidtog någon åtgärd medan 28 procent ledde till ett samtal från biskopen eller kontraktsprosten eller ett kritiskt uttalande. Man kan på goda grunder säga att merparten av dessa är okynnesanmälningar.

Jag vill påstå att jag knappt varit på någon gudstjänst utan att någon liten detalj saknat stöd i kyrkohandboken. Men anmäla? Varför sätta igång dyrbara juridiska utredningar för bagateller, för något man från början vet inte kommer att leda någonstans? Jag har ett bättre förslag: sluta kontrollera dina kollegor under gudstjänsten. Tala direkt med någon om du tycker att det behövs. Delta med andakt! Tänk så mycket bättre andan kollegor emellan skulle bli då!

Per Hansson
Seniorprofessor em. i pedagogik med inriktning organisation och ledarskap

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Prenumerera på Nyhetsbrev

8 Kommentar

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.

Fredrik
Helt rätt!
Håkan
Utmärkt! Live and let live!
Kristen
Håller med! Borde också gälla Biskoparnas tillsyn i övrigt. Samtala istället för att bli en kyrka som kommunicerar genom juridik.
PH
Instämmer!
Gustav
Mycket sant. Genom att prata direkt med varandra kan många missförstånd och irritationsmoment istället leda till förståelse.
Markus
De gillar inte biskop Erik och vill sätta dit honom. Anmälan sker inte av kärlek till mässan eller för att värna kyrkans bekännelse. Det finns gott om avsteg från Svenska kyrkans bekännelse i predikningar runt om i landet varje söndag. Men det anses snarare "edgy" och spännande.
Maria
Hela historien visar vilken ankdamm Svenska kyrkan är. Sorgligt att kyrkomötesledamöterna som gjort anmälan inte har viktigare saker att fokusera på…. De har alldeles för lite att göra som orkar…, kanske hitta ngt annat att göra där deras bitterhet och frustration får utlopp än att hålla på med anmälningar? Hugga ved tex!
Solveig Lindström
Är inte en gudstjänst en tjänst inför Gud? Det är väl det man ska ägna sig åt när man går på en gudstjänst, inte att sitta och hitta fel