Diakonutbildningens skillnader och strävan

Kenneth Nordgren, Maria Leijman Svenska kyrkans utbildningsinstitut

Vår strävan med diakonutbildningen är tydlig; att utifrån kyrkostyrelsens utbildningsplan samt diakonens vigningslöften och specifika uppdrag stärka en förmåga att leda ett diakonalt arbete i församling med tillit och mod, skriver företrädare för SKUI i en replik till tidigare diakonstudenter.

I Kyrkans Tidning 3/21 ställer fyra diakonstuderande kritiska frågor kring deras distansutbildning. Det förs redan en dialog mellan studerande och verksamhetsledning kring dessa frågor, men vi vill även kommentera dem här.

Distansutbildningen på halvfart under två år är starkt efterfrågad av studerande och stift. I jämförelse med helfartsutbildningen under ett år varierar förutsättningar och utbildningsform men båda följer samma utbildningsplan. Men självklart är det så att form och innehåll påverkar varandra. Möjligheten till samverkan och gemensamma moment med övriga profiler är mindre medan utrymmet är större för reflektion över arbete i de församlingar som studerande har en plats i. Det ger ett svar på frågan om de olika utbildningsformerna skiljer sig åt. På SKUI sker en översyn av hur distansutbildningens upplägg och innehåll kan utvecklas där vi har med oss en stor utvärderingsrapport från december 2020.

En ständig utmaning är att studerande kommer från olika grundutbildningar och på flera sätt befinner sig på olika nivåer. I varje grupp krävs anpassningar i undervisningen för att finna en gemensam nivå av kunskap i olika ämnen för att kunna reflektera och diskutera.

Det kan innebära att några behöver repetera saker medan andra får inhämta ny kunskap. Strävan är dock att finna en gemensam grund och mycket finns att lära av varandras olika ingångar, samt en fördjupning vid ytterligare genomgång av ett ämne. Likaså strävar profilutbildningen efter ett ”diakonblivande”, som efterfrågas, och det sker i en formativ process av kunskapsinhämtning, reflektion, bearbetning och färdighetsträning som bygger vidare på en grundutbildning och tidigare erfarenheter.

Något förvånande nämns att frågor om HBTQ+ inte har getts utrymme trots en halv utbildningsdag som en introduktion i dessa frågor för att ta vidare i reflektion och diskussion även utanför schemalagd undervisning. 

Den stora frågan om ”Svenska kyrkan vet vad man vill med diakoner och med det diakonutbildningen” tycks vara ställd utifrån olika församlingskontexter och kräver nog många svar – även av flera än oss. Vårt svar och vår strävan med diakonutbildningen är dock tydlig; att utifrån kyrkostyrelsens utbildningsplan samt diakonens vigningslöften och specifika uppdrag stärka en förmåga att leda ett diakonalt arbete i församling med tillit och mod.

Kenneth Nordgren
rektor
Maria Leijman
programchef
Svenska kyrkans utbildningsinstitut

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Prenumerera på Nyhetsbrev

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.