Domstolar kan inte tolka vigningslöftena

Gustaf Almkvist
Foto: Mikael M Johansson

Arbetsdomstolen har inte, och kommer inte att få, sista ordet i frågan vem som ska få vara präst i vår kyrka.

Skulle det leda till problem för domkapitlens tillsyn om prästerna var anställda av stiften? I en intervju i Kyrkans tidning (6/3) upprepar Per Westberg, stabsjurist på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, ett argument från utredningsarbetet som han deltog i vid relationsändringen. Argumentet går ut på att Arbetsdomstolen (AD) efter en förändring skulle kunna överpröva domkapitlens tillsyn över prästerna, eftersom domkapitlen skulle vara ett arbetsgivarorgan. I förlängningen skulle AD kunna få sista ordet vid tolkningen av kyrkans vigningslöften.

Detta argument kan ifrågasättas. Frågan om en präst ska sägas upp från sin anställning (befattningen) är en annan fråga än domkapitlets tillsyn, som gäller ämbetet (uppdraget). Om en präst sägs upp från sin anställning i samband med att han eller hon obehörigförklaras av domkapitlet kan denna uppsägning redan i dag prövas av AD.

Det är fullt tänkbart att AD i ett visst fall kommer fram till att skälen för en uppsägning inte håller arbetsrättsligt. Men det betyder inte att AD har fått sista ordet i fråga om obehörigförklaring. I stället innebär det att kyrkan antingen måste låta personen förbli anställd eller betala ett skadestånd. Ett sådant skadestånd motsvarar de belopp som betalas när en person ”köps ut” från sin tjänst. Det rör sig alltså om något som tyvärr förekommer ganska ofta i kyrkan i dag. Men nog är det mycket rimligt att kyrkan ”köper ut” obehörigförklarade präster just i de fall när skälen för avsked inte räcker arbetsrättsligt?

Om stiften var arbetsgivare till församlingspräster skulle det sannolikt leda till en del andra utmaningar. Exempelvis skulle det sannolikt krävas att domkapitlets tillsyn sker i enlighet med arbetsrättens krav på insyn och medbestämmande från arbetstagarorganisationer. Det finns också andra argument mot en förändring. Men fokus i den fortsatta diskussionen borde vara på hur en förändring skulle kunna se ut. Först då går det att ta ställning till alternativen.

En faktor kan dock avföras. AD har inte, och kommer inte att få, sista ordet i frågan vem som ska få vara präst i vår kyrka.

Gustaf Almkvist, jur.dr

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Taggar:

Präst Kyrkoherde

Prenumerera på Nyhetsbrev

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.