Döpt till ett uppdrag – så satsar Strängnäs stift på utbildning

Helena Inghammar, stiftsteolog och Helena Åhlin, stiftspedagog Strängnäst sstift

Helena Åhlin, stiftspedagog och Helena Inghammar, stiftsteolog, tycker att ett upplägg som kursen Döpt till ett uppdrag är värt att prova. 

Visst finns ett tomrum att fylla när det gäller utbildning och kurser för unga vuxna utan barn, körmedlemmar eller nyfikna konfirmandföräldrar.   I Strängnäs stift ges kursen ”Döpt till ett uppdrag” - ett upplägg värt att prova. 

Den senaste tiden har Kyrkans Tidnings ledarsida lyft de yngre vuxnas perspektiv; först Fanny Willman som menar att kyrkan riskerar att bli ensidigt barntillvänd och missa målgruppen, och nu senast Patrik Hagman som också han poängterar att unga vuxna vill utmanas och fördjupas – och gå på kurs. Han presenterar själv ett spännande upplägg han kallar ”Konfa 2”.

I Strängnäs stift ges sedan hösten 2022 kursen ”Döpt till ett uppdrag”. Den består av två moduler. Höstterminen fokuserar på trons insida; deltagarna får fördjupa sig i Bibeln, kyrkans historia, kyrkoåret, dopet och nattvarden, bön och pilgrimsvandring för att nämna något. På vårterminen är det inriktning mot diakoni, gudstjänst eller undervisning då deltagarna får verktyg för att medverka och ta ansvar i sina församlingar.

I gudstjänstspåret arbetar vi med ordningen för lekmannaledd gudstjänst, samtalar om psalmer och att förkunna som ideell. Inom diakonispåret erbjuds bland annat kunskap om diakoni på institution, diakonins utmaningar och att leda andakt.

Undervisningsspåret startar våren 2024 och ger fördjupning i lärande och undervisning: hur vi lär, leder bibelövningar, planerar och leder andakter, kyrkopedagogik och mycket annat. Alla ges en introduktion till juridik för ideella. Kursen togs fram inom ramen för det nationella programmet för lärande och undervisning och finansierades med medel inom programmet.

Parallellt med modul två praktiserar deltagarna sina nya kunskaper i församlingen. Glädjen har varit stor för både församlingar och deltagare när dessa bland annat fått möjlighet att leda lekmannaledda gudstjänster och predika i sina hemförsamlingar.

Varje termin inleds med internat på stiftsgården Stjärnholm och avslutas med en dag i domkyrkan, däremellan träffas vi digitalt på kvällstid. Upplägget är flexibelt, du kan gå en eller två terminer och i valfri ordning. Anmälan kan ske via församlingen eller som enskild. Den som inte redan har en kontakt i hemförsamlingen får hjälp att hitta det.

Utbildningen skulle kunna vara bryggan för unga konfaledare som söker ett nytt uppdrag i församlingen. Vi uppmuntrar församlingarna att identifiera och sporra dem som vill vidare och erbjuda dem att åka.

Kursen kan så klart passa fler: körmedlemmar, nyfikna konfirmandföräldrar, eller barnkörföräldrar som redan finns i församlingen och som önskar lite mer.

Precis som Willman och Hagman skriver så finns många i målgruppen redan i församlingen. Människor som efterfrågar fördjupning i sin tro, och som längtar efter att bli tagna i anspråk.

Rapporten Av fri vilja, på fri tid visar att församlingar och pastorat är duktiga på utbildning och handledning av unga ledare: 1998 erbjöd sex av tio församlingar en sådan ledarutbildning. 2021 har den siffran ökat till nästan nio av tio.

Men, och det är här vår utbildning kommer in, rapporten visar samtidigt att bara två av tio församlingar har en motsvarande form av utbildning riktad mot vuxna ideella. Det finns ett tomrum att fylla.

Hagmans analys att unga vuxna gillar kurser kan nog stämma, men de är svårare att locka. ”Döpt till ett uppdrag” är flexibel och inte dyr. Den riktar sig till alla över 18 år men när de tre första terminerna summeras är de flesta deltagare över 40 år och majoriteten har lämnat det aktiva yrkeslivet bakom sig. En del av dem har levt i kyrkan länge men andra är relativt nya eller har hittat tillbaka till tron igen.

Strängnäs stift kommer fortsätta. Kanske behöver upplägget skruvas lite på? Kanske behövs mer reklam? En ökad lokal förankring? Kanske behövs mer peppning från församlingarna för att unga vuxna ska anmäla sig?

Att skapa en ännu flexiblare kurs som bygger på mer separata valbara delar tror vi inte är vägen fram. Det händer något positivt när gruppen följs åt över tid, och vi vill inte snuttifiera kunskapen.

Strängnäs stift vill uppmuntra till fler alternativ. Inspireras gärna av vår modell, skruva på upplägget – våga prova.

Helena Inghammar
stiftsteolog

Helena Åhlin
stiftspedagog

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Taggar:

Utbildning

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.