Framtiden för Svenska kyrkans folkhögskolor hotas

Växjö stifts socialdemokratiska fullmäktigegrupp

Foto: TT

Svenska kyrkan i Växjö stift behöver sina två folkhögskolor för att tillgodose behovet av utbildning för bland annat kyrkomusiker och  kyrkvaktmästare 

I våras föreslog regeringen en sänkning av folkbildningsanslaget med över 500 miljoner. Detta innebär att drygt 3 000 utbildningsplatser och uppemot 200 lärartjänster försvinner från landets folkhögskolor.  

Nyligen har regeringen efter alla protester lagt ett förslag om en ”förstärkning” med 100 miljoner 2024 och 2025. I Utbildningsdepartementets pressmeddelande nu i september skriver man att regeringen vill ge ytterligare resurser eftersom ”en ansträngd ekonomi, och det ekonomiska läget drabbar dem hårt”.  Konsekvensen av detta innebär ändå en nedskärning med färre kurser och uppsägning av lärare. Regeringen skär ändå ner femfalt mer än man s k förstärker.

Därutöver ges ett tilläggsdirektiv till den pågående folkbildningsutredningen. Tillägget andas misstro mot folkbildningsrådets fördelning av statsbidraget. Regeringen vill se att staten fördelar medlen.

För Växjö stifts två folkhögskolor, S:t Sigfrids folkhögskola Kronoberg och Oskarshamns folkhögskola, innebär budgetpropositionens neddragning av statsbidraget färre platser, och att antalet lärare minskar.

Folkbildningen är en av hörnstenarna i samhällsbygget och handlar om alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap. Att lära tillsammans, av och med varandra. Folkhögskolorna möter samhällets behov av bildning, utbildning, gemenskap och kultur

På folkhögskolan möts människor med olika bakgrund, utbildning, livserfarenhet, ålder och etniskt ursprung.

Folkhögskolorna är platsen för många nya svenskars väg in i samhället, arbetslivet och till vidare utbildning. Folkhögskolorna erbjuder allmän kurs, musiklinjer med olika inriktningar, konstkurser, seniorkurser och korta kurser.

På stiftets folkhögskolor i Växjö och Oskarshamn studerar närmare 400 personer i olika åldrar

Svenska kyrkan i Växjö stift behöver också sina två folkhögskolor för att tillgodose behovet av utbildning för bl a kyrkomusiker, kyrkvaktmästare och för kyrkans grundkurs.

Neddragningarna innebär främst att utbildningar som dessa och andra yrkesinriktade utbildningar kommer att försvinna. Oskarshamns folkhögskola är en viktig skola för utbildning av kyrkomusiker.

Bristen på kantorer är stor och förväntas öka eftersom många kommer att gå i pension under de närmaste åren. Med en neddragning av bidraget kommer situationen bli än mer besvärlig.

Den socialdemokratiska regeringens mål med folkhögskolorna var att:

 • Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
 • Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald. Ge människor möjlighet att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.
 • Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället.
 • Bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.

Vi socialdemokrater står fast bakom denna uppfattning och uppmanar till att slå vakt om folkhögskolorna.

Stoppa de föreslagna neddragningarna som hotar samhällsbygget och kompetensförsörjningen i ett läge när det istället behövs kraftiga satsningar.

Växjö stifts socialdemokratiska fullmäktigegrupp
genom 
Marie Johansson, ordförande för stiftsgruppen;

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

 • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Missing filter. All text is removed

kommentarer

 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Lines and paragraphs break automatically.