Du kan också ta dig an utmaningarna för klimatet!

Peter Andreasson, Pether Nordin
Pilgrims walk for future i Neustadt med tyska medvandrare. Foto: Pether Nordin

Vi vill uppmuntra alla läsare att låta en eller flera av de fyra utmaningar som fyra biskopar antagit vara vägledande för den närmaste tiden

I 65-årsåldern har vi i dagarna blivit morfar respektive farfar – en fantastisk och omtumlande upplevelse! Det har bland annat fått oss att under vår vandring med Pilgrims walk for future, klimatmanifestationen från Vadstena till Glasgow, fundera och samtala över hur världen såg ut för cirka 65 år sedan då vi föddes. Och något om hur världen kan se ut år 2085, när våra just nyfödda barnbarn blivit 64 år gamla och i samma ålder som vi är i dag.

En del vet vi om dessa båda tidsperspektiv – och det gäller framför allt vad som hänt under de 65 år som gått sedan 1956. Det gäller också kunskapen om de frågor som är skälet till att Linköpings stift tillsammans med Växjö och Lunds stift arrangerar pilgrimsvandringen för klimatet, nämligen frågorna om klimat, biologisk mångfald och om gränserna för planeten Jorden så som vi känner den.

Vi vet att klimatet högst påtagligt påverkats av oss människor under dessa gångna år. Den globala temperaturen har ökat. Det sker till följd av att vi under dessa år har förbränt fossila bränslen i den omfattning vi gjort. Vi vet att artrikedomen i naturen minskat och att fiskebestånden i haven minskar, allt medan ”plast-bestånden” å andra sidan ökar.

Vi vet också varför detta sker. Vi svenskar lever ju som om det fanns fyra jordklot i stället för ett. Eller som om att vi bara var två miljarder människor på jorden i stället för åtta. Så kan vi hålla på och rada upp fakta om förändringar som skett under de senaste 65 åren på jorden – och som visar att de förändringarna är skapade av oss människor. Och vad värre är – att det vi gjort inom dessa områden varken är hållbart eller rimligt – det är framgångens och välståndets skrämmande baksida.

Hur ser det ut om 64 år, år 2085? Ja, det vet vi inget om. Men det finns ju ett antal prognoser rörande framtiden. Flera kvalificerade prognoser är framtagna och rör klimatets förändring och orsakerna till det, liksom den biologiska artrikedomen, förändringarna i den och orsakerna bakom den. De mest välrenommerade prognoserna är de som FNs klimatpanel IPCC (The Intergovernmental Panel on Climate Change) löpande tar fram – nu senast under sommaren 2021. Och deras rapporter är entydiga – mänskligheten måste agera snabbt och resolut för att bryta nuvarande trender gällande utsläpp av växthusgaser. Kostnaderna i liv, materiella förluster och pengar blir så mycket högre om vi låter temperaturökningen överstiga 1,5 grader än om vi lyckas hålla oss under den nivån.

Detta är bakgrunden till Pilgrims walk for future. Likt profeterna och Jesus själv är vandringens budskap ”Gör bättring – omvänd er. Den väg vi som mänsklighet nu går på, leder till fördärvet för de många!” Budkavlen med klimatvandringens uppmaningar undertecknades symboliskt med fotavtrycket från lilla Juni, ett år gammal, i samband med vandringens start från Vadstena. Hennes klimatavtryck är i stort sett försumbart. Oron för hennes framtid och den starka önskan att rädda den, är det som får vandringen att gå från Vadstena till Glasgow och klimattoppmötet som hålls där i början av november. Då ska budkavlen som undertecknades av Juni överlämnas till de som äger en stor del av svaret på frågan om hur klimat, biologisk mångfald och vår förhållning till de gränser som planeten Jorden känner, ser ut år 2085 – det år då Juni fyller 65 och våra barnbarn fyller 64 år. Detta är förändringar som kräver att internationella avtal och överenskommelser tecknas, att företag och organisationer ställer om och att vi som individer ställer om, det vill säga att vi alla agerar snabbt och med tydlighet.

Vi vill uppmuntra alla läsare att låta en eller flera av de fyra utmaningar som fyra biskopar antagit vara vägledande för den närmaste tiden, nämligen att under hundra dagar äta hållbart genom modellen One Planet Plate; att under hundra dagar avstå från att köpa nya saker (undantaget förbrukningsvaror, upplevelser och second hand); att inte flyga, utan att hålla sig på marken under resten av detta år samt att under hundra dagar låta bilen stå om målet för resan ligger mindre än fyra kilometer bort. Och att göra detta på så sätt att det blir en början på något nytt, ett nytt beteende som innebär att sannolikheten ökar för att barn och barnbarn och deras barn, också år 2085 från deras innersta med glädje och upplevd övertygelse kan stämma upp sången ”Härlig är jorden, härlig är Guds himmel!”

Peter Andreasson
kyrkoherde Aneby pastorat och prost Smålandsbygdens kontrakt
Pether Nordin
före detta stiftsdirektor Linköpings stift

Vi svenskar lever ju som om det fanns fyra jordklot i stället för ett. Eller som om att vi bara var två miljarder människor på jorden i stället för åtta.

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.