Dubbel förlust för Svenska kyrkan

Daniel Engström, Anna Sundberg Sverigedemokraterna i kyrkomötet

Förslagen i motionerna om samkönade vigslar är orimliga och bär på stora problem sett till demokrati och mänskliga rättigheter

Till årets kyrkomöte har flera anmärkningsvärda motioner lämnats in av ledamöter i olika vänsterliberala och gröna nomineringsgrupper. Det föreslås bland annat att “den som diskriminerar någon på grund av dennes kön, ålder, etnicitet eller sexuella läggning kan förklaras obehörig som präst och att det anses diskriminerande att avstå från att viga ett samkönat par enbart med motiveringen att paret är av samma kön.”, samt: “från och med 2023 bör prästvigning inte ske av prästkandidater som säger sig vägra viga samkönade par”.

Förslagen är alltigenom orimliga och motionerna bär på stora problem sett till demokrati och mänskliga rättigheter. Religionsfriheten är en omistlig del av demokratin och samvetsfriheten är skyddad i internationella konventioner för mänskliga rättigheter. Motionerna bryter mot religionsfriheten då präster ska tvingas att förneka sin kristna tro utifrån Guds ord Bibeln och därmed verka emot sitt samvete i sin roll som präst.

Vänsterliberala gröna politiker säger sig vilja motverka diskriminering, men det är djupt problematiskt att de helt och hållet glömmer bort att kristna präster också kan uppleva diskriminering. Förslagen inskränker religionsfriheten och diskriminerar bibeltroende kristna, i synnerhet präster vilket är hårresande och djupt oroväckande. Inte minst visar detta en vämjelig respektlöshet mot bibeltroende och en bristande förståelse för teologi och vad kristen tro faktiskt är.

Det blir därtill genant när motionärerna blottlägger att de inte hämtar sin inspiration från den kristna tron utan ideologiska utgångspunkter. Det återaktualiserar problemet med att samfundet under årtionden påverkats av vänsterliberal partipolitik. Svenska kyrkan behöver snarare distansera sig från kraftigt vänsterinriktade ideologier och istället närma sig sina faktiska rötter i Guds ord. Bibeln måste vara och förbli den självklara urkällan och auktoriteten för Svenska kyrkan.

Det är också sedan länge känt att det råder brist på präster inom samfundet. Om präster i framtiden inte åtnjuts religionsfrihet är risken stor att många som har prästyrket som kall just utifrån sin bibliska kristna tro ändå väljer bort att studera till präst. Vi skulle alltså både tappa en del befintliga präster och få allt färre nya präster i framtiden. Det vore en skrämmande utveckling framdriven av kyrkans liberala vänstervridning. Därför vore motionärernas förslag en dubbel förlust för Svenska kyrkan.

Daniel Engström (SD)
Gruppledare Sverigedemokraterna kyrkomötet

Anna Sundberg (SD)
Ledamot kyrkomötet

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Dorian Ertymexx
Så vad SD säger är alltså att det är en mänsklig, demokratisk rättighet att diskriminera minoriteter. Då vet vi.
Jojo
Mycket bra skrivit! Det är helt sjukt att vänstern inte kan respektera kristna och Bibeln. De vill tvinga präster att gå emot sin tro och samtidigt inbillar dom sig att de är de "goda". Om du vill tvinga en präst att gå emot Bibeln med hot om avkragning är du inte "god" .
E
Nej, det är inte "bra skrivet". Givetvis "saknar" en präst religionsfrihet i bemärkelsen att den egna övertygelsen trumpar kyrkoordning och konfession. Du kan inte vara muslim och vara kristen präst, exempelvis, eller för den delen ateist. Åtminstone inte öppet. Med detta sagt så är jag likaså motståndare till dessa förslag eftersom de helt enkelt är onödiga. Diskriminering sker inte, det är en ickefråga vara imaginära buckla man vill hanrsut med stålhammare. Detta säger jag då som själv varandra homosexuell och tillika prästkandidat. Sedan skulle motståndarna må bra av ärr sluta upp med att framställa detta som en fråga om kristna mot, får antas, ickekristna, de som har en annan syn i denna fråga tenderar att grunda den i teologisk och exegetisk reflektion (som man givetvis är fri att inte hålla med om, men likväl) snarare än ideologi, oavsett kyrkomötets nomineringsgruppers motivationer i frågan.