En kärleksfullt tydlig kyrka med innehållet i centrum

Andreas Bexell kyrkoherde
Bild från en gudstjänst i Krylbo. Foto: Maria Hansson

I tider av försvagad ekonomi hamnar diskussionen lätt på avvägar. Vi behöver påminnas om det till synes självklara, att kyrkans uppdrag är att för alla klargöra kyrkans tro. Vi ska våga vara en kärleksfullt tydlig kyrka.

Coronapandemin har medfört en fördjupad diskussion om Svenska kyrkans framtida inriktning. Ekonomin i Sverige och omvärlden försvagas under en övergångstid och därmed också Svenska kyrkans ekonomi. Dessutom försvagas Svenska kyrkans ekonomi även långsiktigt. Visserligen har Svenska kyrkan fortfarande många medlemmar och är förhållandevis rik, men den utvecklas alltmer till en minoritetskyrka med mer begränsad ekonomi. Därför måste givetvis bedrivas en klok och solidarisk ekonomisk förvaltning.

Under dessa förutsättningar hamnar diskussionen lätt på avvägar. Om Svenska kyrkans intäkter under kommande år minskar med två procent eller några tiondelar mer och hur den egna kyrkliga organisationen utformas är inte avgörande. Det är inte storleken på Svenska kyrkans kassakista som gör att människor i avsaknad av tro lämnar kyrkan.

Vi behöver påminnas om det till synes självklara, att kyrkans uppdrag är att för alla klargöra kyrkans tro. I dag, liksom i framtiden med mer begränsade tillgångar, är utmaningen primärt hur församlingarna fortsatt ska verka, så att människor kommer till tro och fördjupas i sin tro. Sekularisering eller religiös förändring och lågt antal gudstjänstdeltagare är inte något nytt eller ödesbestämt i människans historia. Kyrkan kan och har i olika skeden vitaliserats.

Mycket talar för att kyrkan också fortsatt har sin framtid i den lokala gudstjänstfirande församlingen och att stift och nationell nivå har vissa stödjande omsorgsfunktioner. Såsom många har erfarenheter av och Andreas Holmberg har påvisat är det omfattande lokala församlingslivet alltför ofta en underskattad källa till teologi.

Det gäller att ta vara på de teologiska föreställningar av vad kyrkan är och bör vara, vilket på många sätt gestaltas i församlingarna. Öppenhet och tydlighet måste kombineras och komplettera varandra, annorlunda uttryckt kärleksfull tydlighet.

Att verka kärleksfullt tydligt innebär att, i Mästarens efterföljelse, i ord och handling vittna om kristen tro, att berätta om Jesus och att allt fler skall komma i kontakt med och beröras av det kristna budskapet.

Mission bör komma i fokus i konkret handling, i kyrkans liv och arbete med gudstjänst inklusive kyrkomusik, undervisningsfördjupning och diakoni och detta i gemensamt uppdrag med förtroendevalda, ideella medarbetare, anställda och i ekumenisk anda.

I dagsläget finns behov av att framhäva församlingsgemenskapen, den gudstjänstfirande minoriteten och samtidigt ha respekt för majoritetens religionsuttryck.

I en ny missionstid och i kommande postcoronatid behöver Svenska kyrkan på ett kreativt sätt bearbeta gamla och utveckla nya arbetsformer så att hon som biskop Fredrik Modéus uttryckt spritter av livskraft och bubblar av teologiskt självförtroende och andas mission. Att förvärva förtroende förutsätter direktkontakt med människor, personliga möten och mänsklig närhet. Aspekten är högaktuell i en tid med påtagliga centraliseringssträvanden, även inomkyrkliga.

Svenska kyrkans lokala struktur bygger sedan några år tillbaka på den goda grunden att ansvar för verksamhet och resurser hålls samman, bland annat genom ekonomiskt bärkraftiga pastorat. Dessa borde dessutom ges möjlighet att frivilligt samverka inom olika verksamhetsområden i lokala, partiella samfälligheter, vilket är bättre än storskalighet och centralisering.

Vår tid utmärks av att vara fragmentarisk och splittrad. En uppdelning mellan andligt i den så kallade grundläggande uppgiften och världsligt i kyrkans administration, centraliserad till nationell nivå, måste motverkas, teologiskt och organisatoriskt. En sådan tudelning riskerar att motverka sitt syfte. Församlingens verksamhet måste även fortsättningsvis ses i ett helhetsperspektiv. Vi lever med Olov Hartmans ord under ett enda valv.

I dagsläget finns behov av att framhäva församlingsgemenskapen, den gudstjänstfirande minoriteten och samtidigt ha respekt för majoritetens religionsuttryck. Vi finns i en värld tillsammans med andra kristna, andra gudstroende och icke-troende. Mission handlar, såsom det har uttryckts, om att delta i Guds pågående kamp för hela sin skapelse, för att på olika sätt utbreda Guds rike.

Våga vara en kärleksfullt tydlig kyrka är i dag än mer angeläget.

Andreas Bexell,
kyrkoherde

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.