Genomför det kristna huvuduppdraget i Missionsbefallningen

Peter Laufer (SD), Petter Nilsson (SD) ledamöter kyrkomötet
Foto: baona

Så hjälper vi Svenska kyrkan att hitta tillbaka till huvuduppdraget

Svenska kyrkan är en av landets äldsta institutioner. Den har kommit till som en följd av kristnandet av Sverige för mer än tusen år sedan. Vår majoritetskultur har sin grund i den kristna tron. Under lång tid var det en självklarhet att vara del av Svenska kyrkan, eftersom den organiserats som en statskyrka där medlemskapet i Svenska kyrkan var knutet till medborgarskapet.

Vi föddes in i kyrkan genom dopet som varje nyfödd svensk tog del av. Men som bekant är detta inte längre fallet. År 2000 skildes kyrkan från staten och redan under 1900-talet började Socialdemokratin aktivt arbeta för att förminska Svenska kyrkans och kristendomens betydelse. Det visar en ny doktorsavhandling “Landet som glömde Gud” av forskaren Per Ewert (2022). Socialdemokratin har medvetet och delvis låtit kyrkan tappa fokus på evangeliet och istället blivit en bärare av socialdemokraternas och miljöpartiets ideologiska ståndpunkter.

I ljuset av det ter det sig skäligt att fråga sig hur vi tillsammans hjälper Svenska kyrkan att hitta tillbaka, och kanske inte minst klargöra kyrkans egentliga huvuduppdrag. För de flesta kristna i världen är just missionsbefallningen den centrala uppgiften. Att gå ut och möta människor med evangelium om Jesus där människor får se sina liv förvandlade.

Därför har vi lagt flera förslag i denna riktning till kyrkomötet.

Initialt bör en utvärdering ske om huruvida pastoraten och kontrakten i stiften bör ersättas av så kallade “lokala missionsfält”, vilka tydliggör vad dessa geografiska avgränsningar syftar till - lokal mission.

För det andra vill vi se en förnyad definition av kyrkoherdens uppgifter.

Kyrkoherden ska enligt nu gällande definition arbetsleda församlingen i gudstjänst, undervisning, diakoni och mission men ansvarar också för församlingens kyrkobokföring, och är därför också oftast arbetsledare för kyrkobokföringspersonal (till exempel kyrkobokföringsassistenter och kyrkoskrivare).

Vi menar att kyrkoherden helt ska överlåta de administrativa sysslorna till en annan administrativt ansvarig personal. Samtidigt bör kyrkoherdens uppdrag ändras så att mission ges högsta prioritet. Gudstjänstfirande, undervisning och diakoni ska bli underordnade verktyg som ska ge stöd till kyrkoherden att utföra missionsbefallningen. Vikten av den lokala missionen i kyrkoherdens uppdrag menar vi behöver klargöras i kyrkoordningen, svenska kyrkans regeldokument.

Vi vill också se att alla församlingar genomför årligen återkommande skolbesök med informationsbord och presentation i aulan om kristen tro och konfirmation och lägerverksamheter. Informationen ska vara frivillig för elever att ta del av och elevernas föräldrar bör bli informerade om de valmöjligheter som finns.

Många unga av idag har aldrig mött Guds ord, Bibeln, på ett sätt som tidigare generationer fått. Därför vill vi att kyrkan postar ut en pocketversion av nya testamentet till varje årskull av 18-åringar. Ungas kontakt med kyrkan är generellt sett också svag. För att knyta samman unga och äldre till varandra i församlingarna som en större familj vill vi att kyrkan arbetar för att stärka sitt varumärke som familjekyrka.

Allt detta skulle kunna läggas inom ramen för inriktningsbeslut för hela samfundet som samverkar för att förstärka den lokala missionsbefallningen i Sverige.

Vi vädjar till alla ledamöter i kyrkomötet oavsett ideologiska uppfattningar och tillhörighet till nomineringsgrupp att rösta för dessa konstruktiva kyrkliga kristna förslag för att bidra till att skapa en positiv utveckling för Svenska kyrkan.

Peter Laufer (SD)
Ledamot Kyrkomötet och Samhälls- och kulturutskottet

Petter Nilsson (SD)
Ledamot Kyrkomötet och Organisationsutskottet

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.