Enklare organisation och struktur - och lika demokratiskt

Amanda Carlshamre, Ordförande, POSK

Vi lyfter ett annat sätt, att väljas till uppdrag, som är lika demokratiskt som nuvarande system

REPLIK

Företrädare för Öppen kyrka anklagar POSK för att vilja ta ifrån medlemmar sin rösträtt vilket är beskyllningar som är rent felaktiga och visar på hur snabbt och lätt det är att anklaga istället för att sätta sig in i frågan och samtala sakligt. POSK vill inte frånta någon enda sin rösträtt. POSK graderar inte religiositet. POSK har ett förslag för ett annat sätt för Svenska kyrkan att organisera sig i de interna valen. Kyrkovalet är inte ett allmänt val. Det vet ÖKA, som är sprungna ur POSK, och därför tar vi gärna möjligheten att nu fördjupa frågan ytterligare.

Ja, Svenska kyrkan är större än en gudstjänstgemenskap och de gemenskaper som uppstår runt ett församlingshem. POSKs strävan och ambition är att Svenska kyrkan förenklar sin organisation och struktur så att den bättre främjar kyrkans uppdrag. Att Svenska kyrkan är en öppen och demokratisk folkkyrka ligger varken på förhandlingsbordet, eller är uppe för diskussion – så är det.

POSKs förslag handlar om en demokratisk struktur för de som företräder Svenska kyrkan genom beslutande organ. Vi lyfter ett annat sätt, att väljas till uppdrag, som är lika demokratiska som nuvarande system enligt den utredning som presenteras i handlingarna till höstens kyrkomöte. Vi har ett förslag på demokratisk struktur, med vetskapen om att det finns fler, men förslagets innebörd skulle sätta fokus på församlingen som gemenskap.

POSK vill att Svenska kyrkan ser och tar vara på varje människa som en gåva i församlingens liv, men vi vill också att Svenska kyrkan ska respektera individen och faktiskt glädjas åt den mångfald vi har. KO fastslår att församlingen är Svenska kyrkans primära enhet, hur menar ÖKA att det förverkligas i sättet som Svenska kyrkan är organiserad idag?

POSK kritiserar systemet, men att anklaga POSK för att vilja frånta medlemmar sin rösträtt är direkt felaktigt. Jag kan, i all välmening och omsorg sagt, inte låta bli att uppriktigt fundera på hur obundna ÖKA är idag när det inte längre står i ert program att ni verkar för att Svenska kyrkan ska vara obunden politiskt. Vad ni lyfter i programmet om kyrkans demokrati är just detta enda: att valen ska fortsätta vara direkta. POSK vet att ni har fler kloka tankar om demokratin i Svenska kyrkan, skriv fram dem istället för att systematiskt ifrågasätta de idéer som kommer från POSK.

Med detta uppmanar vi läsarna till precis samma sak som ÖKA gör, nämligen:

 • Använd din röst!
 • Ta ställning (för en kyrka fri från partipolitik)!

Amanda Carlshamre,
Ordförande, POSK

 

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

 • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Missing filter. All text is removed

kommentarer

 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Lines and paragraphs break automatically.
Brita Maria Nordström
Jag vill inte att valsystemet ändras. En medlem En röst på alla nivåer! Med indirekta val på stifts- och kyrkomötesnivå öppnas möjligheten för valteknisk samverkan som kan utestänga partipolitiskt obundna. Det var en realitet när en fri grupps ledamot rönte stort motstånd i valet till min församlings KFpredidium en gång i tiden.