Debatt

Fältherrar på högsta nivå ska väljas av fotfolket

Karl-Eric Hansson medlem i Öka
Slopa direktvalen till stiftsstyrelserna, anser debattören. Fältherrar på högsta nivå ska dock väljas direkt av fotfolket. Foto: Mikael M Johansson

REPLIK. För att minska kostnaderna i kyrkovalet kan kyrkofullmäktige utse representanter till stiftsfullmäktige och därmed slopa en av tre valsedlar, anser debattör Karl-Eric Hansson.

I Kyrkans Tidning skriver Simon Sjögren under rubriken ”Svenska kyrkan behöver ett nytt valsystem” att vårt valsystem är onödigt dyrt samt att kostnaderna i förhållande antalet röstande i kyrkovalet är alltför höga.

Det är rätt att ställa vassa frågor. Det är också rätt att debattera. Simon Sjögren lägger dock inget konkret förslag, så att man har något att debattera emot.

Undertecknad misstänker att Sjögren anser att vi inte ska ha direkta val till kyrkomötet, kyrkans högsta beslutande styrorgan. 

Det är en gammal åsikt. Man gillar inte att kyrkan är en demokratisk kyrka, där vanligt fotfolk bestämmer på samma sätt som vi gör i vårt val till riksdagen. 

Det är medlemmarna i kyrkans församlingar, som bestämmer vilka som ska bestämma om de stora principerna. Inte de personer som vill spela kung och herremän

Endast Sveriges riksdag kan stifta lag. En riksdag som är direktval av svenska folket. Tidigare var det så att kung och herremän bestämde det mesta. Svenska kyrkan är skild från staten men har samma grundprincip i sitt styrelsesätt, som Sverige har idag. 

Det är medlemmarna i kyrkans församlingar, som bestämmer vilka som ska bestämma om de stora principerna. Inte de personer som vill spela kung och herremän. 

Det vi kunde göra för att minska våra kostnader i kyrkovalet, vore att låta respektive kyrkofullmäktige (kontrakt) utse representanter till stiftsfullmäktige och därmed slopa en av tre valsedlar. Stiftet kan man se som en serviceenhet till församlingarna, som ju är de som gör jobbet i fält. Fältherrar på högsta nivå ska dock väljas direkt av fotfolket.

På senare tid ser vi hur vi får färre och färre människor i gudstjänsten. Färre och färre som döps och färre konfirmander. Vad gör vi för fel?

Inom kyrkan tycks det vara tabu att debattera i konkreta termer om kyrkans uppdrag. Uppdraget som vi fick av Kristus: Gå ut och gör alla till lärjungar och döp dem!

Karl-Eric Hansson
Medlem i Öppen kyrka - en kyrka för alla (Öka)

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Mer inom samma ämne