Gemensam handling för demokrati, hopp och livsmod

Fredrik Hedlund, Kerstin Kyhlberg Engvall, Sensus studieförbund

I en tid präglad av stora existentiella utmaningar vill vi på Sensus kroka arm med vår största medlemsorganisation Svenska kyrkan och verka tillsammans! Vi ser ett antal möjliga områden där vi genom fördjupat samarbete och ökad gemensam handling kan göra skillnad tillsammans.

Hur kan vi samverka när det gäller att motverka den ökande polariseringen och oförsonligheten i samhället? Hur möter vi utmaningarna med ensamheten, det ökade våldet, det tynande framtidshoppet bland barn och unga och de eskalerande klimatförändringarna? Hur svarar vi an på undersökningarna om att tilliten i samhället minskar, både till institutioner och människor emellan? 
Hur kan vi verka för aktivt samhällsengagemang och främja ideella krafter?

Det är en allvarlig och oroväckande utveckling och vi behöver hjälpas åt att vända trenden. Vi vill stärka och verka i sammanhang och i verksamheter som odlar hopp och erbjuder platser där olikheter är en tillgång. Där vår förståelse kan vidgas och respekten för livet djupnar. Där vi också kan hålla flera tankar i huvudet samtidigt och får växa som människor, där demokratins djupaste mening spirar och vägleder oss framåt.

Vi behöver mötas. Människor som tycker lika och de som tänker helt annorlunda. Det kan låta självklart, men vi tror att folkbildning, mötesplatser och demokratiträning är viktigare än någonsin. Med väl beprövad metodik och pedagogik kan olikheterna bli en nödvändig tillgång och ge näring till bildning, fördjupning, gemenskap – och samtidigt stärkt egenmakt. ”Möten förändrar människor, människor förändrar världen” är en etablerad devis i Sensus och även ett slags målsättning.

I Sensus strategidokument för åren 2024 och 2025 benämns två prioriterade satsningar där Svenska kyrkan känns som en självklar samarbetspart och där vi vill fördjupa samarbetet.

Låt oss få utveckla.

Mellanrumsaktör
Sensus verkar för att stärka demokratin genom möten och dialoger där flera tolkningar lever sida vid sida i respekt för varandra. Att både organisationer och individer möter andra perspektiv, livsåskådningar och kulturyttringar är både berikande och också helt nödvändigt för att kunna ta oss an samhällets komplexa utmaningar. Här vill vi agera som en överbryggande mellanrumsaktör. Det kan mer konkret betyda att till exempel värna om en mångfald av livsåskådningar och trostraditioner som en tillgång i det demokratiska samhället, snarare än ett hot. Mötet mellan olika perspektiv är ett sätt att värna om det gemensamma, om demokratin och är en plats för hopp, tillit och livsmod. Vi ser gärna att detta sker i nära samarbete med Svenska kyrkan.

Existentiell hållbarhet
Existentiell hållbarhet är ett slags fjärde dimension av hållbarhet vid sidan om social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Eller bör det existentiella rentav vara en integrerad del i alla de andra delarna? 

I det existentiella ryms att varje människa är en rättighetsbärare och ska mötas som sådan utifrån alla mänskliga behov, även de existentiella, andliga behoven. Det existentiella perspektivet inkluderar även vår relation till allt levande. Här skulle Svenska kyrkan och Sensus kommande år gemensamt kunna utveckla folkbildningsverksamhet som präglas av och synliggör existentiell hållbarhet.

I Sensus benämner vi Svenska kyrkan som vår största medlemsorganisation och varje arbetsdag sker viktig folkbildningsverksamhet tillsammans med er. Vi är en integrerad del i alla nivåer och relaterar till ideella, anställda och förtroendevalda.

Nu är vi nyfikna på att höra hur Svenska kyrkan pratar om sitt studieförbund och hur vårt samtal och samverkan kan intensifieras?

Vi är övertygade om att vi, Svenska kyrkan och Sensus, med gemensamma krafter kan motverka de stora existentiella utmaningar som präglar vår tid och göra stor skillnad. Genom att främja möten mellan människor värnar vi det demokratiska samtalet och odlar hopp, tillit och livsmod.


Fredrik Hedlund,
förbundsrektor Sensus studieförbund
Kerstin Kyhlberg Engvall,
förbundsordförande Sensus studieförbund

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Taggar:

Studieförbund

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Peter Nilsson
Debattörerna bör beakta att en Kyrka i den genuina betydelsen inte är en existentiell världslig gemenskap utan en Andlig gemenskap. Att värna den är den stora utmaningen.