Gudstjänst via nätet skapar möjligheter

Jenny Segeljakt, Sundbyberg
Domprost Annica Anderbrant under gudstjänst i Uppsala domkyrka på långfredagen. Maximalt 50 åhörare tillåts närvara. Foto: Jonas Ekströmer / TT

Replik. Är en gudstjänst en färskvara som bara kan upplevas online och i kyrkorummet?  

Min tro har genom åren växt sig djupare och djupare som en starkt rotsystem under ett stort träd. 

Min tro har hjälp mig över djupa vatten, gett mig styrkan att orka när jag behövt det och den har hjälpt mig att ta det där klivet i livet akt fram utan att veta vart min fot landar. 

Som jag ser det lever vi i en tid då kristendomen, vår tro, behövs mer än någonsin. Vi måste ta till oss att mötet med Gud kan ske på olika sätt.

Jag läste den långa debattartikeln i senaste numret av tidningen, nummer 27/28-20, och funderade över frågan: Vad är problemet?

Vår tro är teknikneutral, vi lever i ett samhälle med en snabb teknikutveckling som ger möjligheter, komplement och alternativ. Vi människor nyttjar tekniken i vår vardag, vi skickar e-brev, gör bankärenden, köper livsmedel via nätet.

Är en gudstjänst en färskvara som bara kan upplevas online och i kyrkorummet?

Internetsända gudstjänster är inte samma sak som att spela ett dataspel. Det kan de aldrig bli eftersom gudstjänsten är en gudstjänst och inte ett dataspel. Det är innehållet som formar upplevelsen.

Gudstjänsten via nätet ger mig möjlighet oavsett var jag än befinner mig att ta del av det som sker, att vara närvarande och jag får vägledning i arbetet med min tro. 

Om gudstjänsten skulle spelas in och vara tillgänglig kanske veckan efter. Vad är problemet med det? En gudstjänst vare sig den är online eller inspelad ger mig möjlighet att närvarande, reflektera över min tro och möta Gud.

Jesus är vägen, sanningen och livet [Johannes 14:6]

Jenny Segeljakt
Sundbyberg

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
50

Lediga jobb

LEDIGA JOBB

Härnösands stift
Uppsala stift
Stockholms stift
Strängnäs stift
Lunds stift
Linköpings stift
Västerås stift
Västerås stift