Inte övertala – bara upplysa

Helene Blomqvist, Lena-Karin Dalenius, Eric Muhl, Tomas Rosenlundh, ÖKA, Göteborg
Foto: Rawf8

Målet med fortsatta samtal i äktenskapsfrågan kan inte vara att övertala utan bara att ge fördjupade insikter

I Kyrkans Tidning nr 48 intervjuas Oasrörelsens Berit Simonsson, liksom prästen Ingemar L Scott och en anonym präst, med anledning av en samling i Smyrnakyrkan i Göteborg för präster som inte viger samkönade par. Man menar att de samtal i frågan som biskoparna förespråkar nog är bra, men slår också fast att präster inte kommer att låta sig övertalas att viga samkönade par.

Med anledning av detta och av att Berit Simonsson använder termen ”klassisk äktenskapssyn” vill vi säga följande:

1. Att benämna en viss teologisk syn i någon fråga såsom ”klassiskt” är dels ett försåtligt härskarspråk. Ordet betecknar något gammalt och fint och av bestående värde. Om någon menar sig stå för den klassiska synen i en viss fråga menar man underförstått att andra synsätt är mer tidsbundna och därmed egentligen fel. Faktum är också att det inte existerar någon klassisk äktenskapssyn. Om man läser Emma Audas grundligt lärda doktorsavhandling Det heliga äktenskapet (2020) ser man att en kristen äktenskapssyn över huvud taget inte existerar före 1100-talet och att den därefter gång på gång har skiftat i sina grunddrag. De föreställningar om vad ett äktenskap är, som råder i dag i västerlandet är i hög grad präglade av romantikens synsätt – också i kyrkan – vilket betyder att de förväntningar som ställs på vad äktenskapet skall ge är orealistiska och dessutom leder synsättet till ett slags gruppegoism där det anses legitimt att slå vakt om den egna familjen på bekostnad av andra relationer.

2. Nej, målet med fortsatta samtal i äktenskapsfrågan kan inte vara att övertala utan bara att ge fördjupade insikter. Här finns bara utrymme för antydningar men det måste handla om sådant som att kristendomen inte är en lag- och principreligion, utan evangelium till alla människor. När tidens lärde förebrådde Jesus för att han inte upprätthöll sabbatsprinciperna, utan tillät sina lärjungar att gnugga ax och äta, pekade Jesus på lärjungarna och sa: Här är det som är viktigare än sabbatsbudet. Kärleken till människorna måste alltid vara viktigare än varje princip. Gud är generös. Gud är inte petig. Gud är ingen principryttare. Var inte rädda! Våga bejaka kärlek och vilja till trohetslöften oavsett könslig identitet! Genom samtliga fyra evangelier driver Jesus denna undervisning: för barmhärtigheten, generositeten och kärleken och mot principrytteriet. Ja, all vår kunskap är ett styckverk, som Paulus säger i 1 Kor. men om något skall vara vårt rättesnöre måste det vara denna generositetsprincip – annars har vi halkat från evangeliet till lagreligiositet. Att i respektfullt samtal vägleda mot denna insikt är det som är biskoparnas linje – inte att övertala någon att göra någonting mot dennes vilja.

Helene Blomqvist
Lena-Karin Dalenius
Eric Muhl
Tomas Rosenlundh

ÖKA, Göteborg

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Prenumerera på Nyhetsbrev

9 Kommentar

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.

Per
Oavsett hur Emma Audas än får till det och oavsett hur ni vrider och vränger ord och relativiserar kvarstår faktum: Guds Ord ger inget mandat för något samkönat äktenskap och den kristna traditionen bekräftade detta in i modern tid - då det plötsligt inte längre ansågs viktigt att ens försöka följa Guds Ord. Sluta låtsas som att ni är kärlekens apostlar, när det är avfällingar ni är.
HA
Om ni vill se på härskarteknik bör ni läsa intervjun med biskop Rappman efter Kyrkomötets beslut som Tidningen Dagen gjorde. Läs svaret på hur hon ska få präster i Göteborgs stift att med glädje viga samkönade par. Där har ni härskarteknik.
Ordet blev människa
Vad är det för Guds Ord som refereras till? Är allt som står i Bibeln Guds egna ord? Kan vi följa allt som står i Bibeln bokstavligen? Har det någon betydelse att texterna författades av olika människor under en mycket lång tidsperiod, under flera generationer, och som har tolkats och omtolkats genom tiden? Hur får vi ihop dessa olika texter från olika tider, i olika genrer, till en helhet? Vad är det övergripande budskapet? Är det förbud och förmaningar, eller upprättelse och befrielse? Eller kanske både och? Det är många frågor man skulle vilja ha svar på. Skulle Jesus verkligen kalla två vuxna människor som älskar varandra och vill gifta sig och leva i trohet för "avfällingar"?
Per
Avfällingar syftar på de som försöker låta som kärlekens apostlar när de i själva verket ägnar sig åt ren revisionism. Bibeln säger inte det de vill, alltså vrider och vänder på allt för att krångla in det man vill. Även om man avvisar en fundamentalistisk, bokstavlig läsning och ser Bibeln - Guds Ord, enligt kyrkans bekännelse - som inspirerad snarare än dikterad, finns det verkligen ingen trovärdighet i att hävda att den medger samkönade äktenskap. Verkligen ingen alls.
Karin Janfalk, ledamot i Kyrkomötet för Öppen Kyrka
Tack kära vänner i ÖKA, vi är många många som står bakom er. Till dig Per, det finns väl massor av saker som det inte rätt av går att avläsa i Bibeln någonting om. Och ändå kan vi idag, i vår tid, fatta kloka beslut utifrån hur vi förstår och tolkar det vi tror att Gud vill för oss människor och för skapelsen. Och tänk jag tror att Gud vill det bästa för oss alla, också att vi utifrån våra olika förutsättningar ska få leva och vila i uppriktiga och ansvarsfulla relationer. Jag vrider och vänder gärna på Bibelordet och har för min del kommit fram till följande: Det finns många möjliga tolkningar - Tolkningar som befriar, upprättar, ger livsmod och hopp Alla tolkningar är inte möjliga - Tolkningar som binder, trycker ner, tar ifrån oss livsmod och hopp Du Per har säkert ett annat sätt att tolka och det får jag leva med. Själv vill jag ge mitt bidrag så att många människor ska känna sig inkluderade och trygga med sitt liv oberoende av könsidentitet och sexuell läggning och annat som påverkar vårt liv.
Fredrik
Jag tycker blir glad varje gång någon inom kyrkan står upp för kärleken. På grund av präster och personal inom kyrkan som valde att tolka bibeln med illvilja valde jag som 18-åring att gå ur kyrkan. Men tack vare kämpar som tolkar bibeln med kärlek har jag nu gått med igen och pluggar teologi. jag hoppas och tror att svenska kyrkan är på rätt väg och jag vill vara med på den resan.
Anders Lundberg
Att klaga på maktspråk är så passé. (Men väldigt roligt när man samtidigt gör anspråk på att stå för evangelium och hela Jesu lära, i motsats till dem som står för klassisk äktenskapssyn och därmed lag.) Det intressanta är ju innehållet, och här handlar det inte bara om en fråga, utan olika religions- och värdesystem.
Anna
"Nej, målet med fortsatta samtal i äktenskapsfrågan kan inte vara att övertala utan bara att ge fördjupade insikter. " Ska det bli ett bra samtal så behöver detta gälla åt båda hållen. Att båda "sidorna" ska få dela sina teologiska tankegångar och att båda också ska få mötas med respekt och bli lyssnade på.
Kent Johansson
Att vända o vrida på bibrltextet för att inte vilja se vad texten säger o inte säger det gör både dom liberala o konservativa.